Uke 11 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 22.03.2020

Musikkterapeut 

Kulturskole og grunnskole
Kontaktperson: kommunalsjef for sektor oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558
 

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef for sektor oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558
 

Sykepleiere – Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11
 

Pleiemedarbeidere/helsefagarbeider/sykepleier studenter. Fast helgestillinger. 19 % – 24 %  

Kirkeparken, Melkøya omsorgsboliger
Kontaktperson: Marte Ostad-Pettersen, M 950 70 368
 

Helsefagarbeider. Fast 100 %   

Kirkeparken, Melkøya omsorgsboliger
Kontaktperson: Marte Ostad-Pettersen M 950 70 368
 

Fagarbeidere. Faste 100 %     

Stormtunet 2
Kontaktperson: Virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politisk

  • Klagenemnda sitt møte 16.03.20 er avlyst.
  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven har møte 16.03.20 kl. 12:00 i kommunestyresalen.

Info fra kultur

Hammerfest kommune utlyser: Kulturpris, kulturstipend og idrettsstipend 2020

Kulturprisen er på kr. 30.000
Prisen tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats. Vi ber om begrunnede forslag til kandidater. Kulturprisen deles ut 17. mai. Frist for forslag innen 15. april.

Kulturstipend er på minimum kr. 25.000
Stipendet kan tildeles enkeltpersoner/grupper som bor og/eller arbeider i kommunen. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning eller perfeksjonering av kunstneriske egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også nyttes til reisestipend. Søknaden skal være begrunnet. Kulturstipendet deles ut 17. mai. Frist for begrunnede søknader innen 15. april.

Idrettsstipend er på minimum kr. 25.000
Hammerfest kommune deler hvert år ut idrettsstipend til lokale idrettstalenter. Stipendet gis til utøvere som gjennom talent og treningsinnsats kan vise til gode resultater og økonomiske utfordringer for videre satsning. Trenere som ønsker å utvikle seg til et høyt faglig nivå kan også søke. Aktuelle kandidater henvender seg til sin klubb/lag for å melde sitt kandidatur og klubbene/lagene søker på vegne av sine medlemmer. Søknadsskjema, samt retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside. Idrettsstipendet deles ut 17. mai. Frist for begrunnede søknader innen 15. april.

Forslag på kandidat til kulturpris og begrunnede søknader om kulturstipend og idrettsstipend sendes postmottak@hammerfest.kommune.no eller per post til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.
Hammerfest kommune har til sammen kr. 125 000,- til kultur- og idrettsstipender. Retningslinjer for pris og stipender finnes på www.hammerfest.kommune.no . Spørsmål rettes til fagansvarlig kultur Grethe Johannessen grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no eller virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss reidar.naess@hammerfest.kommune.no

Hobbykafe
Torsdag 12. mars 17:30 i aviskroken.
For deg som liker å strikke, hekle eller holde på med annet håndarbeid i fellesskap med andre. Arrangører: Hammerfest hobby og aktivtetsforening

Snurr film!
Lørdag 14. mars kl. 12:00 på lesesalen.
Filmen vi viser handler om en gutt som havner på en planet full av monstre. Aldersgruppe 5 år +

Arrangementer i biblioteket er gratis og åpen for alle.

Bodil Niska England Brooks kvintett

Hammerfests egen Bodil, kommer hit til oss.
For å øse ut smektende jazztoner i beste Ben Webster/Stan Getz-stil.
Med seg har hun den Bodøbaserte sangerinnen England Brooks fra Amerika.

Frityren 13.mars kl. 20:00

 

Billetter kjøpes på Servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.