Uke 11 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 24.03.22

HMS-koordinator

Lønn- og personalavdelingen
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist 27.03.22

Lærere

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Helsefagarbeidere         

Stormtunet 2
Kontaktperson: Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63 / M 948 32 889

Søknadsfrist 31.03.22

Pedagogisk leder

Akkarfjord, Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: faglig ansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll M 407 25 720 eller Christine Witt M 417 58 682

Søknadsfrist 20.04.22

Helsesekretær

Skarven legesenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07

Sykepleier

Skarven legesenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07

Vernepleiere

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Søknadsfrist 24.04.22

Sommerjobb for ungdom (16 – 18 år)

Stillinger innenfor: Barnehage, eldreomsorg, park og idrett, eller kjøkkentjenesten.
Kontakt: send e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no - merk din henvendelse med «sommerjobb ungdom 16-18 år»

Søknadsfrist løpende

Lærere - Hammerfestskolen

Hammerfest Kommune
Kontaktperson: fagansvarlig Christer Ringheim, M 952 56 975

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg
Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende vaksinasjonsdager i uke 11:

 • Torsdag 17. mars kl. 11:30 – 15:00

Politiske møter

 • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 21.03.22 kl. 09:00, kommunestyresalen.
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 21.03.22 kl. 13:30, kommunestyresalen.
 • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 22.03.22 kl. 09:00, kommunestyresalen.
 • Eldrerådet har møte tirsdag 22.03.22 kl. 13:30, kommunestyresalen.
 • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte onsdag 23.03.22 kl. 09:00, kommunestyresalen.
 • Ungdomsrådet har møte onsdag 23.03.22 kl. 10:15, formannskapssalen.
 • Administrasjonsutvalget har møte torsdag 24.03.22 kl. 10:00, kommunestyresalen.
 • Formannskapet har møte torsdag 24.03.22 kl. 10:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Nye åpningstider for NAV-kontoret

Åpningstider for NAV Hammerfest:

 • Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00
 • Planlagte samtaler gjennomføres mellom kl. 09:00 – 15:00
 • Kontakttelefon for sosialtjenesten, M 484 05 784. Mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00.

Kulturstipend og idrettsstipend 2022

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Det settes av 125 000 kroner årlig til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner. Søknader behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur. Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

For idrettsstipend gjelder: Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune og representere et idrettslag eller et skytterlag i kommunen. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

For kulturstipend gjelder: Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknadsfristen er 15. april.

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

KULTURSKOLENS LØRDAGSKONSERT
Lørdag 19. mars kl. 13:00

Kulturskolen inviterer til konsert i foajeen på AKS lørdag 19. mars. Det blir et variert program med dans, musikk og sang. Kafe blir det også.
Pris 100/ 50

Billetter kan kjøpes på www.aks.no