Uke 11- 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 10.04.2023

Sommerjobb: 15-18 år

Hammerfest kommune
Kontaktperson: postmottak@hammerfest.kommune.no – skriv «Sommerjobb ungdom 15 til 18 år» i emnefeltet

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest Kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

 

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Administrasjonsutvalget har møte 16.03.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte 16.03.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Møtene er åpne for publikum.

Ungdomsfiske 2023

Hammerfest kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder for gjennomføring av ungdomsfiske 2023
Ungdomsfisket 2023 gjennomføres fra 27. juni til 7. august.  Det skal fiskes fem dager i uken - men det er fleksibilitet med tanke på dårlig vær. 

Det skal fiskes med jukse og line.

Tilbudet skal inkludere følgende:

  • Leie av båt med skipper/veileder
  • Opplysninger om båt
  • Opplysninger om skipper/veileder
  • Drivstoffutgifter
  • Juksemaskiner og nødvendig fiskeutstyr
  • Planlegging og organisering

Vedlagt tilbudet skal det også ligge opplysninger om båt, samt cv for skipper/veileder. Tilbudene blir vurdert ut fra pris, båt og erfaring for skipper/veileder. Det kreves politiattest for skipper/veileder.

Skriftlig tilbud sendes Hammerfest kommune innen 15. april 2023.
For ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med nærings- og miljøsjef. 

Per Harald Arnosen
Tlf. 78 40 25 61Per.Harald.Aronsen@hammerfest.kommune.no

Påmelding til ungdomsfiskeordninga (fiskeridir.no)

Tilbud ved Hammerfest kulturskole

Kurs i Yoga og Bollywood 14--16. april. Ingunn Lyngstad kommer til Hammerfest og holder kurs. Les mer om kurset på våre hjemmesider.
Trommekorps til 17.mai. Lyst til å spille i trommekorps? 11. april klokka 18.00-19.00 starter vi opp med trommekorpsundervisning.
Vi har også ledige plasser på dans, instrumenter, kor og musikklek.

Ta gjerne kontakt med kulturskolen ved spørsmål.

https://hammerfest.kommune.no/kulturskolen/

Kåre Kivijærvi – fra de store banker

Vi markerer Kvenfolkets dag med åpning av fotoutstillingen «Kåre Kivijærvi – Fra de store banker»
Tid: Torsdag 16. mars, kl. 18:00
Sted: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Klima- Og miljøfond

Hammerfest kommune avsetter årlig midler til Klima- og miljøfondet.

Formål: Klima- og miljøfondet skal stimulere Klima- og miljøprosjekter/tiltak i kommunen i samsvar med vedtatt Klima- og miljøplan for Hammerfest kommune.

 Målgruppe for fondet: Lokale lag- og foreninger (eks. Turlag, bygdelag, Jeger- og fiskerforeninger), VEL-foreninger og venneforeninger, hytteforeninger, festivaler, borettslag og sameierforeninger, skoler og barnehager, små- og mellomstore bedrifter og enkeltpersoner. I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Søknadsfrist: 1 mai og 1 september.

For mere informasjon gå til hjemmesiden hammerfest.kommune.no

Foreslå kandidater til Hammerfest kommunes kulturpris 2023

Kommunens kulturpris er på kr 30 000 og deles ut på 17. mai.

Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats. Alle som er bosatt i kommunen kan foreslå kandidater. Forslag skal begrunnes.

Benytt skjema «Kulturprisen – forslag til kandidater» på kommunene hjemmeside eller send forslaget ditt til postmottak@hammerfest.kommune.no  / Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Frist: 30. mars

Vedlikeholdsarbeid ved Breidablikkbassenget

Det skal gjennomføres vedlikeholdsarbeid i Breidablikkbassenget.
Bassenget vil derfor være stengt for all bruk i uke 13

NNM PÅ SKI OG SVØMMESTEVNE (LÅMØ) 16-19.3

Til helgen skal det arrangeres to større idrettsarrangementer i Hammerfest.
Folkebadet på Isbjørnhallen fredag 16. og søndag 19 utgår.
«Folkebadet» torsdag 16.3 vil være gratis fra kl 1600 – 1900. Dette i regi av HSLK.
Vanlig folkebad fra kl 1900.
Alle treninger i flerbrukshallene på Isbjørnhallen og Hammerfesthallen torsdag, fredag og søndag utgår.
Det vil også bli endret kjøremønster for trafikken nær Hammerfest skistadion øverst på Prærien.