Uke 12 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

OBS! Har kommet feil i avisa for kunngjøring uke 12. Korrekt annonse nedenfor. 

Søknadsfrist 22.03.2020

Fagarbeidere 

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Helsefagarbeider   

Kirkeparken, Melkøya omsorgsboliger
Kontaktperson: avdelingsleder Marte Ostad-Pettersen, M 950 70 368

Musikkterapeut 

Kulturskole og grunnskole
Kontaktperson: kommunalsjef for sektor oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558

Pleiemedarbeidere/helsefagarbeider/sykepleier studenter

Kirkeparken, Melkøya omsorgsboliger
Kontaktperson: avdelingsleder Marte Ostad-Pettersen, M 950 70 368

Rektor 

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef for sektor oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558

Sykepleiere – Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Søknadsfrist 19.04.2020

Ferievikarer   

Sektor Helse og omsorg
Kontaktinfo: spørsmål rettes til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg».

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Til høring: Søknad fra Cermaq om arealendring og biomasseutvidelse

Søknaden gjelder en utvidelse av anlegget, flytting av lokaliteten lenger ut i fjorden og en utvidelse av dagens maksimalt tillatte biomasse (MTB) på 3 600 tonn til 8 420 tonn. Det søkes om å få flyttet anlegget ca. 1,5 kilometer ut i fjorden. Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn (høring) på Servicekontoret – rådhuset og kommunens hjemmesider i perioden 13. mars til 13. april 2020. Høringsuttalelser må leveres skriftlig per brev til: Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no. For spørsmål kan natur- og miljøfaglig rådgiver kontaktes på T 78 40 25 54/ M 971 98 795.

Biblioteket holder stengt for publikum til og med den 26.03.

Alle arrangementer på Arktisk kultursenter er avlyst inntil videre. Dette gjelder både kinoforestillinger, konserter og andre forestillinger.
Oppdatert informasjon om varighet av stengingen, og refusjon av billetter vil komme.

Etter retningslinjer fra norske myndigheter vil det ikke bli noe undervisning i kulturskolen til og med 26.mars.