Uke 12 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 31.03.21

Assisterende styrer

Håja barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Anita Arnesen, M 900 82 635

Pedagogisk konsulent på barnehageområdet

Sektor oppvekst og kultur
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: fagansvarlig skole Christer Ringheim, M 952 56 975/ kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Styrer

Kvalsund barnehage
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720/ kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 06.04.21

Virksomhetsleder

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558/ nestleder Turid Pedersen, M 456 35 414

Søknadsfrist 11.04.21

Helsefagarbeidere 

Sørøygata omsorgsboliger 
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15


Klubbarbeidere 

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Lærere

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten 
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Søknadsfrist løpende

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Kunngjøring av adressenavn med klageadgang

Hammerfest kommune v/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur har i medhold av Matrikkellova § 21 og Stadnamnlova vedtatt, i møte 22.03.2021, skrivemåten på et adressenavn til adkomsten for ny idrettshall på Prærien. Adressenavnet er Vestisveien. 
Lokale organisasjoner med tilknytting til stedsnavna og offentlige organ har klagerett etter Stadnamnlova § 12, første ledd som etter § 6 første ledd bokstav a og c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Frist for eventuell begrunnet klage er 15. april 2021. Spørsmål og eventuell klage kan sendes til rådgiver Gerd Hagen, gerd.hagen@hammerfest.kommune.no. 

Klikk for stort bilde

Konsert; ELEPHANT9 

Onsdag 7. april kl. 19:00
Mye positivt er skrevet om ELEPHANT9 og alt er sant! Blant annet kaller Dagsavisen bandet for «Norges kraftigste trio». Hver for seg er musikerne blant de mest benyttede i landet, og er ofte å se på TV, blant annet i «Hver gang vi møtes» og «Idol». Dette bandet leverer gode konserter hver gang de kommer sammen.


Riksteateret: PANG!

Lørdag 10. april kl. 18:00, Ole Olsen salen
Velkommen til en morsom kveld med Riksteateret! Si god dag til Rolf Pang, en manipulerende mann som har som mål å få kloden til å dreie rundt ham. Forfatteren av Pang! skrev komedien som en reaksjon da Donald Trump ble president. Pang! er en satire over vår egen samtid som plukker opp samfunnsaktuelle fenomener. 


PÅSKA

Tirsdag 30. mars viser vi barne/familiefilmen Lassie Kommer Hjem kl. 12:30. Filmen spilles også i begge salene om kvelden. Så tar kinoen påskeferie, og ønsker publikum velkommen tilbake på kino 2. påskedag. For program, se www.aks.no. God påske! 

Billetter kjøpes på servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.