Uke 13 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 19.04.2020


Ferievikarer   
Sektor Helse og omsorg
Kontaktperson: spørsmål rettes til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg»

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Formannskapet har møte fredag 27.03.20 kl. 12:00, kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte tirsdag 31.03.20 kl. 12:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum via kommunens TV-streaming.

Infotelefoner for spørsmål om Covid-19

Hammerfest kommune har opprettet infotelefoner for spørsmål om Covid-19. Har du spørsmål om koronaviruset og hva som skjer? Lurer du på hva som gjelder for deg som bor i Hammerfest? Ta kontakt med oss på M 484 09 779. Telefonen betjenes fra kl. 10:00 – 18:00 på hverdager og fra kl. 10:00 – 14:00 lørdag og søndag.

Er du barn og ungdom? Har du spørsmål om koronaviruset og hva det får å si for deg her i Hammerfest, eller har du bare lyst til å snakke med noen om tankene du har? Ta kontakt med Hammerfest kommunes infotelefon for barn og unge på M 467 48 195. Telefonen betjenes fra kl. 09:00 – 15:00 på hverdager og fra kl. 9:00 – 12:00 lørdag og søndag.

Telefonene betjenes ikke av helsepersonell. Hvis du er syk eller tror du er smittet må du ringe fastlegen din.

Biblioteket holder stengt for publikum til og med den 26.03.
 

Alle arrangementer på Arktisk kultursenter er avlyst inntil videre. Dette gjelder både kinoforestillinger, konserter og andre forestillinger.
Oppdatert informasjon om varighet av stengingen, og refusjon  av billetter vil komme.

 

 

Etter retningslinjer fra norske myndigheter vil det ikke bli noe undervisning i kulturskolen til og med 26.mars.