Uke 14 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 14.04.2020


Utekontakt   
Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Hilde Therese Normo, M 970 43 289/ fagansvarlig barn og unge Heidi Dahl, M 917 61 135

Søknadsfrist 19.04.2020

 

Ferievikarer   
Sektor Helse og omsorg
Kontaktperson: spørsmål rettes til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg»
 

Helsefagarbeidere
Kirkeparken omsorgssenter, avdeling Melkøya
Kontaktperson: avdelingsleder Marte Ostad Pettersen, T 78 40 25 10/ M 950 70 368

 

Spesialpedagog   
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Mansika Øyan, M 415 51 384

Søknadsfrist 03.05.2020

 

Sykepleier   
Demensavdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Formannskapet har møte fredag 03.04.20, per Skype.
  • Formannskapet har møte tirsdag 07.04.20, per e-post.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 14.04.20 kl. 09:00, per lyd og bilde.
  • Møtet i eldrerådet tirsdag 14.04.20 kl. 13:30 er avlyst.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte onsdag 15.04.20 kl. 09:00, per lyd og bilde.
  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte torsdag 16.04.20 kl. 09:00, per lyd og bilde.
  • Møtet i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne torsdag 16.04.20 kl. 13:30 er avlyst.
  • Formannskapet har møte fredag 17.04.20 kl. 10:00, per lyd og bilde.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet per Skype er åpent for publikum via kommunens TV-streaming.

Biblioteket holder stengt for publikum inntil videre.
 

Alle arrangementer på Arktisk kultursenter er avlyst inntil videre. Dette gjelder både kinoforestillinger, konserter og andre forestillinger.

Oppdatert informasjon om varighet av stengingen og refusjon av billetter vil komme.
 

Etter retningslinjer fra norske myndigheter vil det ikke bli noe fysisk undervisning i kulturskolen inntil videre.