Uke 14 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 11.04.21

Helsefagarbeidere

Sørøygata omsorgsboliger
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15

Helsefagarbeider/fagarbeider

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Klubbarbeidere

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Lærere

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Søknadsfrist 14.04.21

Formannskapssekretær

Sentraladministrasjonen, rådmannens stab
Kontaktperson: assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, M 481 38 033

Søknadsfrist 18.04.21

Kulturskolelærer i dans

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075

Søknadsfrist 26.04.21

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet omsorgsboliger 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida K. Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist 30.04.21

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagen
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Søknadsfrist 02.05.21

Sommerjobb for ungdom 16-18 år

Hammerfest kommune
Nærmere opplysninger får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommerjobb ungdom 16 til 18 år» i emnefeltet.

Søknadsfrist løpende

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 08.04.21 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven har møte mandag 12.04.21, kommunestyresalen.
  • Klagenemnda har møte mandag 12.04.21 kl. 09:00, kommunestyresalen. Møtet er unntatt offentlighet.

Saksdokumentene til kommunestyret er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum via kommune-TV-stream.

 

Saksdokumentene til arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Nye tilbud i kulturskolen

Etter påske starter vi opp med følgende tilbud i kulturskolen: Break/Street Dance/Hiphop 1.-4. trinn, Hiphop/Street Dance fra 13 år og oppover, kurs i musikkteori for elever i kulturskolen 11-18 år, notekurs for voksne, og trommekurs frem til 17. mai for 9-19 år. For mer informasjon, priser og påmelding, besøk vår hjemmeside: www.hammerfest.kommune.no/kulturskolen. Du finner oss også på facebook.