Uke 15 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 18.04.21

Kulturskolelærer i dans

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075

Søknadsfrist 25.04.21

Assistent - natt

Stormtunet 2 - omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Fagarbeidere - natt

Stormtunet 2 - omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Søknadsfrist 26.04.21

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet omsorgsboliger 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida K. Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist 30.04.21

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagen
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Søknadsfrist 02.05.21

Sommerjobb for ungdom 16-18 år

Hammerfest kommune
Nærmere opplysninger får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommerjobb ungdom 16 til 18 år» i emnefeltet.

Søknadsfrist løpende

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune