Uke 15 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 16.04.2023

ALIS

Allmed legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Christian R. Vase M 91 80 39 09 eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 eller M 40 24 50 05

ALIS

Allmed legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Stine H. Zachariassen T 78 40 77 00 eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 eller M 40 24 50 05

ALIS

Bryggen legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Kaj Wold T 78 40 24 55 eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 eller M 40 24 50 05

ALIS

Fast legevikar
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 eller M 40 24 50 05

Fagarbeider

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07 eller T 78 40 26 81

Fastlegehjemmel

Bryggen legesenter
Kontaktperson: tidligere fastlege, spesialist i allmennmedisin Jasna Furtula M 48 67 69 10 eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 eller M 40 24 50 05

Fastlegehjemmel

Skarven legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Peter Prytz T 78 40 24 70 / M 97 77 36 16 eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07 eller M 40 24 50 05

Pleiemedarbeider

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, M 97 19 19 16 eller T 78 40 27 15

Søknadsfrist 17.04.2023

Pedagogisk ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 40 72 57 20

Søknadsfrist 27.04.2023

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

 

Søknadsfrist 07.05.2023

Psykiatrisk sykepleier

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet M 99 20 37 93 eller stedfortreder Mona Dalsbø M 98 22 48 56

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest Kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

 

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 17.04.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.04.23 kl.13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 18.04.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte 18.04.23 kl. 13:30 i kommunestyresalen
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 19.04.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte 19.04.23 kl. 10:30 i formannskapssalen.  
  • Møtet i administrasjonsutvalget er avlyst!  
  • Formannskapet har møte 20.04.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Høring: Ny behandling av grendenavn og adressenavn i navnesak 2021/535 Selkop(p) - Sealgohppi i Hammerfest kommune etter klage

Kartverket har klaget på kommunens vedtak om skrivemåten av grendenavnet Selkop og adressenavnet Selkopveien, og har bedt kommunen om å vurdere skrivemåten av disse to navnene på nytt.

Klagen gjelder skrivemåten av navneleddet -kop. Kartverket tilrår, med henvisning til stadnamnlova § 4 første ledd, skrivemåten Selkopp (grend) og Selkoppveien (adressenavn).
Kartverket har klagerett i navnesaker, og klagen er mottatt innenfor klagefristen.

For mer informasjon om klagen og kartverkets anbefaling av skrivemåten, se artikkel under «Høringer» på kommunens hjemmeside.

Ved klage i navnesak starter ny lokal høring i kommunen. Hvem som har uttalerett, fremgår av stadnamnlova § 8 tredje og fjerde ledd.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder stedsnavn organisasjonen har særlig tilknytning til. Høringsuttalelser sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller per post til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Frist: 04. mai 2023.

Foredrag – To prosent norsk med Laila Lanes

17. april kl. 18:00. Hammerfest bibliotek

Laila Lanes kommer til Hammerfest bibliotek og skal snakke om hennes nye bok: to prosent norsk. Hun fant nemlig ut gjennom en DNA-test at hun var 95 prosent finsk og bare 2 prosent norsk.
Hun forteller om kvenene som kom til nord generelt og prøver å finne ut hvorfor det kvenske så og si har blitt usynlig etter krigen og fram til nå nylig.

Det vil bli boksalg etter foredraget.

Hjertelig velkommen.