Uke 16 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 19.04.2020

Ferievikarer    
Sektor Helse og omsorg
Kontaktperson: spørsmål rettes til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg»

Helsefagarbeidere 
Kirkeparken omsorgssenter, avdeling Melkøya
Kontaktperson: avdelingsleder Marte Ostad Pettersen, T 78 40 25 10/ M 950 70 368

Spesialpedagog    
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Mansika Øyan, M 415 51 384

Søknadsfrist 24.04.2020

Assisterende styrer 
Håja barnehage
Kontaktperson: styrer Anita Arnesen, T 78 40 28 78/ M 900 82 635

Miljøveileder 
Baksalen skole
Kontaktperson: rektor Anita Olsen, M 480 26 895


Søknadsfrist 26.04.2020

Assistenter og fagarbeidere 
Hammerfestbarnehagene 
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Valle, M 995 17 917/ virksomhetsleder Veronica Ostad, M 911 90 918 


Søknadsfrist 02.05.2020

Assisterende rektor    
Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, T 78 40 22 42/M 415 19 619/ are.antonsen@hammerfest.kommune.no


Søknadsfrist 03.05.2020

Helsefagarbeider 
Rypefjord sykehjem 
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn Sissel Paulsen, T 78 40 27 67

Helsefagarbeidere 
Rypefjord sykehjem, skjermet enhet 
Kontaktperson: avdelingsleder Åshild Lyngen, T 78 40 27 69/ M 477 52 871

Sykepleier    
Demensavdelingen 
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048


Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger
Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

 

Politiske møter


•    Formannskapet har møte fredag 17.04.20 kl. 10:00, per Teams.


Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møter per Skype er åpent for publikum via kommunens TV-streaming.

Biblioteket holder stengt for publikum inntil videre. 

Alle arrangementer på Arktisk kultursenter er avlyst inntil videre. Dette gjelder både kinoforestillinger, konserter og andre forestillinger. 
Oppdatert informasjon om varighet av stengingen og refusjon av billetter vil komme. 

Etter retningslinjer fra norske myndigheter vil det ikke bli noe fysisk undervisning i kulturskolen inntil videre.