Uke 16 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 27.04.2023

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

Søknadsfrist 01.05.2023

Undervisningsinspektør

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 48 29 61 50

Søknadsfrist 07.05.2023

Psykiatrisk sykepleier

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet M 99 20 37 93 eller stedfortreder Mona Dalsbø M 98 22 48 56

Søknadsfrist 09.05.2023

Miljøterapeut

Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: konstituert leder Chris Evensen, T 78 40 26 50 eller M 40 08 65 13

Søknadsfrist 14.05.2023

Fagansvarlig-skole

Sektor for oppvekst og kultur
Kontaktperson: kommunalsjef Oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09 eller M 97 62 55 58

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 5 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest Kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

 Politiske møter

  • Formannskapet har møte 20.04.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Høring: Ny behandling av grendenavn og adressenavn i navnesak 2021/535 Selkop(p) - Sealgohppi i Hammerfest kommune etter klage

Kartverket har klaget på kommunens vedtak om skrivemåten av grendenavnet Selkop og adressenavnet Selkopveien, og har bedt kommunen om å vurdere skrivemåten av disse to navnene på nytt.

Klagen gjelder skrivemåten av navneleddet -kop. Kartverket tilrår, med henvisning til stadnamnlova § 4 første ledd, skrivemåten Selkopp (grend) og Selkoppveien (adressenavn).
Kartverket har klagerett i navnesaker, og klagen er mottatt innenfor klagefristen.

For mer informasjon om klagen og kartverkets anbefaling av skrivemåten, se artikkel under «Høringer» på kommunens hjemmeside.

Ved klage i navnesak starter ny lokal høring i kommunen.

Hvem som har uttalerett, fremgår av stadnamnlova § 8 tredje og fjerde ledd.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder stedsnavn organisasjonen har særlig tilknytning til.
Høringsuttalelser sendes til
postmottak@hammerfest.kommune.no eller per post til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Frist: 4. mai 2023.04.04

Kultur og idrettsstipend 2023

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend.

Det settes av 125 000 kroner årlig til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.

Søknader behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

For idrettsstipend gjelder:

Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune og representere et idrettslag eller et skytterlag i kommunen. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

For kulturstipend gjelder:

Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknadsfrist er 5. mai 2023.

Mer informasjon og digitalt søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Hvordan skal vi utvikle og bruke Kvalsund kommunehus?

Torsdag 27. april kl. 18:00 – 20:00, Kvalsund skole

Hammerfest kommune ønsker gode innspill til hvordan vi kan utvikle og bruke Kvalsund kommunehus videre og inviterer alle som er interessert til innspillmøte. Vi ønsker å se på kommunehuset i samspill med hele lokalmiljøet i nærheten: skolen, barnehagen, Kvalsundhallen og menighetshuset.

Har du gode innspill eller synspunkter vil vi gjerne høre fra deg! Ingen påmelding – bare møt opp i kantina på Kvalsund skole.

Innspillene blir tatt med i sak som skal til politisk behandling før sommeren 2023.