Uke 17 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 24.04.2020


Assisterende styrer
Håja barnehage
Kontaktperson: styrer Anita Arnesen, T 78 40 28 78/ M 900 82 635

Miljøveileder
Baksalen skole
Kontaktperson: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Søknadsfrist 26.04.2020


Assistenter og fagarbeidere
Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Valle, M 995 17 917/ virksomhetsleder Veronica Ostad, M 911 90 918

Søknadsfrist 02.05.2020


Assisterende rektor   
Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, T 78 40 22 42/M 415 19 619/ are.antonsen@hammerfest.kommune.no

Søknadsfrist 03.05.2020

 

Helsefagarbeider
Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn Sissel Paulsen, T 78 40 27 67

Helsefagarbeidere
Rypefjord sykehjem, skjermet enhet
Kontaktperson: avdelingsleder Åshild Lyngen, T 78 40 27 69/ M 477 52 871

Formann  
Byggdrift og vedlikehold
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Sykepleier   
Demensavdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Søknadsfrist 10.05.2020

 

Miljøterapeut
Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 34 116

Miljøterapeuter
Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Silje Iversen, M 971 02 799

Sykepleier
Utsikten bosenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Ø. Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Sykepleiere
Avdeling Melkøya, Kirkeparken omsorgssenter 
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere
Intermediærenheten, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla Josefine Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Sykepleiere
Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Ø. Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Vernepleier/sykepleier
Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Sari Monica Mikalsen, M 466 25 425

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Formannskapet har møte torsdag 23.04.20 kl. 11:00, via Teams.
  • Arbeidsutvalget for behandling av saker etter motorferdselloven har møte mandag 27.04.20 kl 12:00, via Teams.
  • Møtet i Klagenemda mandag 27.04.20 er avlyst.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har ekstraordinært møte tirsdag 28.04.20 kl. 09:00, via Teams.
  • Kommunestyret har møte torsdag 30.04.20 kl. 09:00, via Teams.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum via Kommune-TV-streaming.

Bestill & Hent på biblioteket

Fra og med tirsdag 21. april er det mulig å bestille og hente bøker på Hammerfest bibliotek. Tilbudet er begrenset til tirsdag, torsdag og fredag. Bestill & Hent funger som følger: bestill materialet du ønsker enten via katalog, på e-post (biblioteket@hammerfest.kommune.no), eller T 78 40 20 60. For bestilling på telefon, ring mellom kl. 10:00 - 12:00. Etter bestilling, vent på SMS bekreftelse om at materialet kan hentes på biblioteket. Ved mottak av SMS kan materialet hentes mellom kl. 12:00 - 14:00 tirsdag, torsdag eller fredag. Ring biblioteket (T 78 40 20 60) når du er utenfor så personalet kan levere materialet til deg.

Alle arrangementer på Arktisk kultursenter er avlyst inntil videre. Dette gjelder både kinoforestillinger, konserter og andre forestillinger.

Oppdatert informasjon om varighet av stengingen og refusjon av billetter vil komme.

 

Etter retningslinjer fra norske myndigheter vil det ikke bli noe fysisk undervisning i kulturskolen inntil videre.