Uke 17 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 30.04.21

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagen
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Søknadsfrist 02.05.21

Sommerjobb for ungdom 16-18 år

Hammerfest kommune
Nærmere opplysninger får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommerjobb ungdom 16 til 18 år» i emnefeltet.

Søknadsfrist 07.05.21

Undervisningsinspektør

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Søknadsfrist 09.05.21

Avdelingsleder

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Helsefagarbeidere

Avdeling Tyven, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder Line Holmgren, T 78 40 23 55/ M 951 80 692/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 16.05.21

Spesialpedagoger

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: virksomhetsleder May Liss Teisrud, T 78 40 23 00/ T 78 40 23 15

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 06.05.21 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Det arrangeres spørretime for innbyggere i kommunestyremøtet 06.05.21 fra kl. 09:00 – 09:30. Informasjon om praktisk gjennomføring publiseres på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmesider.

Rusken 2021

Søknadsfrist: tirsdag 10.05.21

Årets ryddeaksjon står for dør og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggerne og bedrifter til å ta et skikkelig krafttak for å få en renere og penere by. Ryddeaksjonen gjennomføres i uke 21, det vil si 24. – 27. mai. Skoler, borettslag osv. som rydder i sitt eget nærmiljø får tilkjørt sekker og hansker etter avtale. Det oppsamlede avfallet i ditt område legges i sekker eller på oppsamlede dunger nærme vei. Hammerfest kommune sørger for transport av avfallet inn til Grøtnes.

Kjeller, loftavfall, bygningsavfall og lignende legges ikke i disse dungene, men kjøres til ressursselskapets mottak på Grøtnes (gratis levering for husholdningsavfall inntil 200kg).

Åpningstider Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes:

Mandag – onsdag, fredag: kl. 08:00 – 15:00

Torsdag: kl. 08:00 – 18:30.

Søppelsekker og engangshansker til Rusken fås gratis på Servicekontoret, eller ved å kontakte Peggy Pedersen, M 970 91 446.

Lag og foreninger som ønsker å delta søker til Peggy Pedersen, M 970 91 446/ peggy.pedersen@hammerfest.kommune.no, innen tirsdag 10. mai.

Markering av frigjøringsdagen

Lørdag 8. mai 2021

Hammerfest kommune inviterer i samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen lørdag 8. mai. Arrangementet er åpent for alle, og veteraner inviteres spesielt.

Program:

Tale og kransenedleggelse v/ bauta Lyra i Porsa kl. 12:00 v/ offiser-veteran Gunnar Lillebo

Tale og kransenedleggelse v/ minneplata for de falne v/ Hammerfest rådhus kl. 13:30 v/ pensjonert kapteinløytnant/veteran Gunnar Bolle

Øvrige del av programmet skjer på Gjenreisningsmuseet fra kl. 14:00:

Velkomståpnings v/ ordfører Marianne Sivertsen Næss

«Fred med hurrarop og norske flagg» - hva nå tvangsevakuerte finnmarkinger? v/ konservator Heidi Stenvold Gjenreisningsmuseet

«Forsvaret» v/ Finnmark heimevernsdistrikt 17

Klikk for stort bilde

Erlend Apneseth Trio

Fredag 30. april kl. 20:00, Frityren

Erlend Apneseth Trio kombinerer folkemusikk, elektronika og jazz på en særegen måte. De vant Spellemannsprisen i åpen klasse for sin siste plate, og internasjonale tidsskriver som Vire, Mojo og BBC Music Magazine har kommet med bra omtaler. Erlend Apneseth og hans musikere leverer nytolkning av folkemusikk som er interessant på samme tid.

Midt i uka midt på dagen: Schlagerminner

Onsdag 5. mai kl. 12:00, Foajeen
Sanger Åse Krystad og pianist Ann-Sofie Godø har laget en historie om kjærlighet og sjalusi, der det gis god plass til sanger som «Always on my mind», «True love», «Midnattstango», samt den evige klassiker «En grønnmalt benk i hagen.» En riktig schlagerplate, rett og slett. Denne forestillingen er opprinnelig utviklet for Den kulturelle spaserstokken.
 

Billetter kjøpes på servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.