Uke 17 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 01.05.22

Kommunedirektør

Sentraladministrasjonen, Hammerfest Rådhus
Kontaktperson: ordfører Terje Wikstrøm, M 904 75 987

Styrer

Nissenskogen barnehage
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720/ kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Sommerjobb for ungdom 16-18 år

Flere tjenester i Hammerfest kommune
Kontakt: e-post til posttmottak@hammerfest.kommune.no merk din henvendelse med «sommerjobb ungdom 16 til 18 år»

Søknadsfrist 04.05.22

Fagarbeidere

Byggdrift, Kvalsund
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Driftsingeniør bygg

Byggrift
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Søknadsfrist 08.05.22

Mekaniker

Vei og verksted
Kontaktperson: virksomhetsleder Bård Sjøgren, M 911 68 107

Innvandrerveileder

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39 / M. 416 09 26

Søknadsfrist 11.05.22

Styrer

Nissenskogen barnehage
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720/ kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 12.05.22

Personalkonsulent, rekruttering

Lønn- og personalavdelingen, rekruttering
Kontaktperson: personalsjef Trude Klausen, M 413 10 659

Lønnsmedarbeider - vikariat

Lønn- og personalavdelingen
Kontaktperson: personalsjef Trude Klausen, M 413 10 659

Søknadsfrist 15.05.22

Demenskoordinator

Fagstab Helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Søknadsfrist 22.05.22

Rådgiver landbruk

Landbruksavdelingen
Kontaktperson: næringssjef Odd Charles Karlsen, T 78 40 25 61

Byggesaksbehandlere

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: bygningssjef Sigmund J. Andersen, T 78 40 25 98 / 950 55 776

Søknadsfrist løpende

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg

Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

 

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende vaksinasjonsdager i uke 17:

 • Torsdag 28. april kl. 12:00 – 14:00

NAV Hammerfest stengt 4. mai

NAV Hammerfest holder stengt 4. mai 2022 på grunn av internt kurs.

Trenger du å kontakte sosialtjenesten kan du ringe 484 05 784.

Detaljregulering for Rossmollbukta Marina ute på høring

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for sjøarealene i Rossmollbukta. Formålet med detaljreguleringen er en helhetlig løsning for bruken av sjøarealene i Rossmollbukta. Planforslaget var oppe til politisk behandling 22. mars 2022 i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. Frist for innspill er 18. mai 2022. Innspill merkes med referanse «21/10138» og sendes skriftlig til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest, eller på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no

Politiske møter

 • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 02.05.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.22 kl.13:30 i kommunestyresalen.
 • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 03.05.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Møtet i eldrerådet er avlyst.
 • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 04.05.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Ungdomsrådet har møte 04.05.22 kl. 10:15 i kommunestyresalen, Kvalsund kommunehus.
 • Møtet i administrasjonsutvalget er avlyst.
 • Valgstyret har møte 05.05.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
 • Formannskapet har møte 05.05.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum

Støtte til integreringsprosjekter

Søknadsfrist: 9. mai

Alle registrerte lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan nå søke støtte til integreringsprosjekter og enkelttiltak, f.eks. kulturarrangementer, fysiske aktiviteter, idrett, leksehjelp, forebyggende tiltak, norskopplæring o.l. Formålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere, og deres barn.

Ved spørsmål, mer informasjon eller bistand i søknadsprosessen, kontakt Martine Berg, M 461 18 416/ martine.berg@hammerfest.kommune.no

Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

Hammerfest kommune inviterer i samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai.

Program:

 • Tale og kransenedleggelse ved bauta Lyra i Porsa kl. 10:00
 • Kirkegudstjeneste i anledning 8. mai i Hammerfest kirke kl. 12:30
 • Tale og kransenedleggelse ved minneplata for de falne – Hammerfest rådhus kl. 13:15

Øvrige deler av programmet skjer på Gjenreisningsmuseet fra kl. 14:00:

 • Velkomståpning ved ordfører Terje Wikstrøm
 • «Finnmark fra frigjøring til fred» ved forskningsleder Nina Planting Mølmann – museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.

Isbjørnhallen folkebad stengt søndag 1. mai

1. mai

Grunnet utleie til idrettsarrangement vil Isbjørnhallen være stengt for folkebad søndag 1. mai.

Klubbkveld med kulturskolens damekor

Torsdag 28. april kl. 20:00

Kulturskolens eget damekor med band, i samarbeid med AKS, inviterer til klubbkveld i foajéen på Arktisk kultursenter torsdag 28. april. Dørene åpner klokken 19:30, konsertstart kl. 20:00.

USAs utenrikspolitikk og situasjonen mellom Ukraina og Russland -  ved Hilde Restad

Lørdag 30. april kl. 11:30

Lokal USA-ekspert kommer til Hammerfest bibliotek for å holde foredrag om den amerikanske utenrikspolitikken og hva som skjer mellom Russland og Ukraina. Hilde Restad er født og oppvokst i Hammerfest, og jobber som førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole