Uke 18 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 02.05.2020

Assisterende rektor   
Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, T 78 40 22 42/M 415 19 619/ are.antonsen@hammerfest.kommune.no

Søknadsfrist 03.05.2020

Helsefagarbeider
Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn Sissel Paulsen, T 78 40 27 67

Helsefagarbeidere
Rypefjord sykehjem, skjermet enhet
Kontaktperson: avdelingsleder Åshild Lyngen, T 78 40 27 69/ M 477 52 871

Formann  
Byggdrift og vedlikehold
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Sykepleier   
Demensavdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Søknadsfrist 05.05.2020

IKT-konsulent
IT-avdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Ken Are Johnsen, M 905 19 611

Sommervikarer
Parkvesenet
Kontaktperson: virksomhetsleder Reidar Næss, M 468 61 276

Søknadsfrist 06.05.2020

Lærere
Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Søknadsfrist 08.05.2020

Fagarbeidere og assistenter
Hammerfestskolen
Kontaktpersoner: rektor Fuglenes skole Christer Ringheim, M 952 56 975/ rektor Reindalen skole Ingvild Aase, M 471 73 725/ rektor Breilia skole Lars Aude Arnesen, M 412 95 888/ rektor Fjordtun skole Are Antonsen, M 415 19 619

Søknadsfrist 10.05.2020

Miljøterapeut
Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 34 116

Miljøterapeuter
Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Silje Iversen, M 971 02 799

Sykepleier
Utsikten bosenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Ø. Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Sykepleiere
Avdeling Melkøya, Kirkeparken omsorgssenter 
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere
Intermediærenheten, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla Josefine Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Sykepleiere
Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Ø. Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Vernepleier/sykepleier
Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Sari Monica Mikalsen, M 466 25 425

Søknadsfrist 17.05.2020

Rektor
Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef for oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558

Søknadsfrist 24.05.2020

Personalkonsulent
Personalkontoret
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 04.05.20 kl. 09:00, via Teams.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 04.05.20 kl. 13:30, via Teams.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 05.05.20 kl. 09:00, via Teams.
  • Møtet i eldrerådet tirsdag 05.05.20 er avlyst.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte onsdag 06.05.20 kl. 09:00, via Teams.
  • Formannskapet har møte torsdag 07.05.20 kl. 10:00, via Teams.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum via Kommune-TV-streaming.

Til offentlig ettersyn: kommunens planprogram for samfunnsdelen og kommunal planstrategi

Arbeidet med revidering av Hammerfest kommunes kommuneplan, samfunnsdel for 2021 – 2032, er iverksatt. Planprogrammet for samfunnsdelen og forslag til kommunens planstrategi for 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 17. april 2020. Disse er nå lagt i et felles dokument som nå er på høring. Hammerfest kommune inviterer berørte parter, innbyggere og lag og foreninger til å komme med innspill på hvordan planprosessen for samfunnsdelen legges opp og hva som skal utredes og diskuteres spesielt i prosessen. Vi ønsker også innspill til planstrategien og de satsingene som kommunen tenker gjennomføre i nåværende kommunestyreperiode. På bakgrunn av forslag og innkomne høringsuttalelser vil kommunestyret vedta endelig planprogram som danner rammene for det forstående planarbeidet samt planstrategi. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og er tilgjengelig på Hammerfest kommunes hjemmesider.

Frist for høringsuttalelser: 10. august 2020.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Kontaktperson: Grethe Nissen, T 78 40 25 09/ grethe.nissen@hammerfest.kommune.no

Hammerfest kommune inviterer til markering av frigjøringsdagen

Fredag 8. mai 2020 kl. 10:30 og kl. 12:30

Hammerfest kommune vil markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai med streaming på kommunens Facebook side. Sendingen fra Porsa starter kl. 10.30. Hovedsendingen fra Hammerfest starter kl. 12:30.

Program:

10:30: Tale og kransenedleggelse v/bauta Lyra

12:30: Tale og kransenedleggelse v/minneplata for de falne, «Brakkereisningen – den første gjenreisningstiden» v/Gjenreisningsmuseet

Arrangementet er ikke åpent for publikum pga. koronasituasjonen, men hele arrangementet sendes på kommunens Facebook side. Videoopptak fra arrangementet vil dessverre ikke være tilgjengelig etter 8. mai.

Alle arrangementer på Arktisk kultursenter er avlyst inntil videre. Dette gjelder både kinoforestillinger, konserter og andre forestillinger.

Oppdatert informasjon om varighet av stengingen og refusjon av billetter vil komme.

 

Kulturskolen åpner for fysisk undervisning f.o.m mandag 4. mai 2020.