Uke 18 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 08.05.22

Mekaniker

Vei og verksted
Kontaktperson: virksomhetsleder Bård Sjøgren, M 911 68 107

Innvandrerveileder

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39/ M 416 09 266

Søknadsfrist 15.05.22

Helsefagarbeidere

Utsikten bosenter og Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Østmo Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Sosialpedagogisk ansvarlig/ lærer

Baksalen skole
Kontaktperson: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Søknadsfrist 18.05.22

Byggesaksbehandlere

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: bygningssjef Sigmund J. Andersen, T 78 40 25 98/ 950 55 776

Søknadsfrist løpende

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg
Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende vaksinasjonsdager i uke 18:

  • Torsdag 5. mai kl. 12:00 – 14:00

Detaljregulering for Rossmollbukta Marina ute på høring

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for sjøarealene i Rossmollbukta. Formålet med detaljreguleringen er en helhetlig løsning for bruken av sjøarealene i Rossmollbukta. Planforslaget var oppe til politisk behandling 22. mars 2022 i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. Frist for innspill er 18. mai 2022. Innspill merkes med referanse «21/10138» og sendes skriftlig til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest, eller på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 12.05.22 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag SA, Arnulf Larssen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Støtte til integreringsprosjekter

Søknadsfrist: 9. mai

Alle registrerte lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan nå søke støtte til integreringsprosjekter og enkelttiltak, f.eks. kulturarrangementer, fysiske aktiviteter, idrett, leksehjelp, forebyggende tiltak, norskopplæring o.l. Formålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere, og deres barn.

Ved spørsmål, mer informasjon eller bistand i søknadsprosessen, kontakt Martine Berg, M 461 18 416/ martine.berg@hammerfest.kommune.no

Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

Hammerfest kommune inviterer i samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai.

Program:

  • Tale og kransenedleggelse ved bauta Lyra i Porsa kl. 10:00
  • Kirkegudstjeneste i anledning 8. mai i Hammerfest kirke kl. 12:30
  • Tale og kransenedleggelse ved minneplata for de falne – Hammerfest rådhus kl. 13:15

Øvrige deler av programmet skjer på Gjenreisningsmuseet fra kl. 14:00:

  • Velkomståpning ved ordfører Terje Wikstrøm
  • «Finnmark fra frigjøring til fred» ved forskningsleder Nina Planting Mølmann – museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.

Barnas Verdensdager

Lørdag 14. mai
Lørdag 14. mai arrangerer vi Barnas Verdensdager på AKS. Dette er en familiefestival hvor alle arrangementene er gratis. Det blir mulig å delta på forskjellige verksteder med musikk, dans, og visuell kunst. Det blir også mulig å kjøpe mat fra forskjellige steder i verden.

AKS skal pyntes med dekor fra barn og unge i kommunen. Vi ønsker dekor fra ditt barn, din barnehage, og din klasse. Frist for bidrag er tirsdag 10. mai. Bidrag kan leveres på AKS, mandag 9., eller tirsdag 10. mai kl. 10:00 – 14:00.

Ved spørsmål, kontakt oss på post@aks.no.