Uke 18 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 07.05.2023

Interkommunal samhandlingsleder for Finnmark

Fagstab til sektor for Helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Helse og omsorg Stina Løkke, T 78 40 25 13

Kommunepsykolog

Sektor for oppvekst og kultur
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Psykiatrisk sykepleier

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet M 99 20 37 93 eller stedfortreder Mona Dalsbø M 98 22 48 56

Søknadsfrist 09.05.2023

Miljøterapeut

Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: konstituert leder Chris Evensen, T 78 40 26 50 eller M 40 08 65 13

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 94 83 28 89

Søknadsfrist 14.05.2023

Assistenter/sesongarbeidere

Park og idrett
Kontaktperson: virksomhetsleder Reidar Næss, M 46 86 12 76

Fagansvarlig-skole

Sektor for oppvekst og kultur
Kontaktperson: kommunalsjef Oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09 eller M 97 62 55 58

Søknadsfrist 15.05.2023

Fagarbeidere og assistenter

Hammerfestskolen
Kontaktperson: rektor ved aktuell skole. Reindalen skole: Ingvild Aase, M 47 17 37 25. Fjordtun skole: Are Antonsen, M 41 51 96 19. Baksalen skole: Anita Olsen, M 48 02 68 95.

Søknadsfrist 21.05.2023

Lærere til fagområdene piano, dans og treblåseinstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 48 00 30 75

Søknadsfrist 22.05.2023

Formannskapssekretær

Sentraladministrasjon
Kontaktperson: assisterende kommunedirektør Christer Ringheim, M 95 25 69 75

Helsefagarbeider

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Trine Nylund, M 90 54 00 34

Miljøterapeut

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39

Servicekonsulent

Kvalsund kommunehus
Kontaktperson: virksomhetsleder Marianne Lager, T 78 40 25 25 eller M 91 30 56 13

Veileder

NAV Hammerfest - Måsøy
Kontaktperson: avdelingsleder Anne Lise Gaski, M 45 91 57 39

Søknadsfrist 29.05.2023

Helsefagarbeidere/pleiemedarbeider

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: Virksomhetsleder Stine Andreassen Bjørkly, T 78 40 27 51/M 97 68 30 99 eller avdelingsleder Åshild Lyngen, T 78 40 27 69/M 47 75 28 71 eller avdelingsleder Silje Faye Jacobsen T 78 40 27 67/M 45 51 92 13

Innvandrerveileder

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest Kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Veterinærvakttjenesten har fått nytt nummer

Det nye nummeret er M 90 47 91 32.

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside.

Rusken 2023

Årets ryddeaksjon står for døra og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggerne og bedrifter til å ta et skikkelig krafttak for å få en renere og penere kommune.

Rusken har som mål å få samlet opp søppel ol som ligger langs veier og i naturen etter vinteren.

Ryddeaksjon gjennomføres i uke 21, 22. – 26. mai.

Skoler, borettslag ol som rydder i sitt eget nærmiljø får tilkjørt sekker og hansker etter avtale.

Det oppsamlede avfallet i ditt område legges i sekker eller på oppsamlede dunger nærme vei.

Hammerfest kommune sørger for transport av avfallet inn til Grøtnes.


Kjeller- og loftavfall, bygningsavfall, hageavfall og lignende er ikke en del av Rusken og skal ikke legges i disse dungene.  Det må kjøres til ressursselskapets mottak på Grøtnes. Det er gratis å levere husholdningsavfall på inntil 200 kg.
Åpningstider Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes: Mandag-onsdag og fredag kl. 08:00 og 15:00, torsdag kl. 08:00-18:30.

Søppelsekker og engangshansker til Rusken fås gratis på Servicekontoret uken før, eller ved å kontakte Peggy Pedersen.

Lag og foreninger som ønsker å delta søker til Peggy Pedersen innen 12.05.23.

Kontaktinfo parkavdelingen M 970 91 446 eller e-post: peggy.perdersen@hammerfest.kommune.no.

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai i Hammerfest

Program for dagen:
Kl. 11.00: Tale og kransnedleggelse ved minnesmerket for senderen «Lyra» i Porsa
Kl. 13.00: Kransnedleggelse ved partisangravene på Hauen gravplass

Kl. 13.15: Tale og kransenedleggelse ved minneplata for de falne, Hammerfest rådhus

Kl. 14.00: Åpent arrangement og enkel bevertning på Gjenreisningsmuseet

Ordfører Terje Wikstrøm ønsker velkommen

«Hvem er du når verden brenner? – Om å bygge demokratisk resiliens og forstå dem som er rammet av krig i dag» v/Maria Stephansen, kurator ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

Arrangementet er åpent for alle.

Veteraner inviteres spesielt.

Har du lyst til å dyrke egne poteter, grønnsaker og bær?

Hammerfest Rådhus

Torsdag 11. mai kl 16:30-18.00

Har du hørt om dyrkingshager?

Her presenterer Peggy, Tor Harry og Mari prosjektet Lokal matproduksjon – fra ide og plan til handling.

Vi ønsker å involvere alle og enhver, både hageeiere, de som ikke har egen hage, de som har allerede har erfaring og deg som er nysgjerrig. Bli med du og!

Åpent møte for lag og foreninger

Hammerfest kommune inviterer frivillige organisasjoner, lag og foreninger til åpent samarbeidsmøte torsdag 11. mai kl. 19:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Tema: Hvordan kan vi løfte samarbeidet mellom kommune og foreningsliv?

Program

  • Velkommen
  • Fremtidsvisjoner for Frivillighetssentralen v/leder Steffen Ditløvsen
  • Tilskudd og støtteordninger – hva finnes og hvor kan vi bli bedre?
  • Kanaler for medvirkning – hvordan kan lag og foreninger påvirke politikken i Hammerfest?
  • Åpen mikrofon: Hvordan ønsker dere at samarbeidet med kommunen skal være?

Ingen påmelding, men send gjerne en epost hvor dere oppgir hvor mange som kommer fra deres forening til lindis.ase@hammerfest.kommune.no slik at vi får en idé om hvor mange vi blir. For dem som har lang reisevei vil det være mulig å delta i møtet på Teams.  

Enkel servering. Vel møtt!

Hammerfest kommune inviterer til møte angående Bygdevekstavtalen

Hammerfest kommune har i samarbeid med Måsøy og Hasvik kommune blitt plukket ut til å være med i bygdevekstavtalen i regi av kommunal og distriktsdepartementet.

Målsetningen for prosjektet er å finne løsninger på flaskehalser og problemstillinger som kan gi utvikling og vekst i bygder og samfunn.

Det å involvere innbyggere er en sentral del av prosjektet, og i den anledning ønsker Hammerfest kommune å invitere innbyggere på et folkemøte på disse dager:

Kokelv, i gymsalen på skolen, onsdag 10. mai 2023 kl.17:00

Akkarfjord, på samfunnshuset, torsdag 11.mai 2023 kl.17:00

Kvalsund, i kantina på skolen, torsdag 25.mai 2023 kl.18:00

Agenda:

- Velkommen v/Terje Wikstrøm, Ordfører (Kvalsund og Akkarfjord) v/Elisabeth Rønning, varaordfører (Nordre Seiland)

- Hva er bygdevekstavtalen og hva kan den innehold v/Johan Vaséli, prosjektleder

- Gruppearbeid/ idemyldring

- Oppsummering og veien videre

Vi serverer kaffe og kaker.

Vel møtt.

Johan Vaséli

Prosjektleder

Foredrag – 40 uker. En menneskegraviditet og 81 andre måter å få barn på.

Torsdag 4. mai kl. 18:00 kommer biolog, forfatter og hammerfesting Anna Blix til Hammerfest bibliotek! Vi lover både høytlesning og en spennende samtale rundt den splitter nye boka hennes.

Boken tar for seg hennes egne opplevelser rundt graviditet og svangerskap, samtidig som hun også reflekterer rundt den fantastiske naturen og 81 andre måter og få barn på.

Velkommen til en hyggelig bokprat på Hammerfest bibliotek.

Anne Ellingsen

Torsdag 11. mai kommer Anne Ellingsen til Hammerfest bibliotek og skal ha to arrangementer på biblioteket.

Ett foredrag kl. 12:00 rettet mot ungdom og så blir det bokbad med Heidi Elisabeth Stenvold fra Gjenreisningsmuseet på kvelden kl. 18:00. Dette blir da rettet mer mot voksne.
Vi på biblioteket og gjenreisningsmuseet ønsker alle som vil velkommen:

Hammerfest bibliotek 11. mai
Foredrag kl. 12:00
Bokbad kl. 18:00

Etter bokbadet blir det og boksalg av boka Odd Nansen.