Uke 19 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 08.05.2020

Fagarbeidere og assistenter
Hammerfestskolen
Kontaktpersoner: rektor Fuglenes skole Christer Ringheim, M 952 56 975/ rektor Reindalen skole Ingvild Aase, M 471 73 725/ rektor Breilia skole Lars Aude Arnesen,M 412 95 888/ rektor Fjordtun skole Are Antonsen, M 415 19 619

Søknadsfrist 10.05.2020

Miljøterapeut
Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 34 116

Miljøterapeuter
Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Silje Iversen, M 971 02 799

Sykepleier
Utsikten bosenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Ø. Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Sykepleiere
Avdeling Melkøya, Kirkeparken omsorgssenter 
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere
Intermediærenheten, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla Josefine Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Sykepleiere
Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Ø. Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Vernepleier/sykepleier
Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Sari Monica Mikalsen, M 466 25 425

Søknadsfrist 17.05.2020

Miljøterapeut
Kvalsund hjemmebaserte tjenester
Kontaktperson: virksomhetsleder Gjertrud Veum Gamst, M 911 52 919

Rektor
Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef for oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558

Søknadsfrist 24.05.2020

Personalkonsulent
Personalkontoret
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Hammerfest kommune inviterer til markering av frigjøringsdagen

Fredag 8. mai 2020 kl. 10:30 og kl. 12:30

Hammerfest kommune vil markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai med streaming på kommunens Facebookside. Sendingen fra Porsa starter kl. 10.30. Hovedsendingen fra Hammerfest starter kl. 12:30.

Program:

10:30: Tale og kransenedleggelse v/bauta Lyra

12:30: Tale og kransenedleggelse v/minneplata for de falne, «Brakkereisningen – den første gjenreisningstiden» v/Gjenreisningsmuseet

Arrangementet er ikke åpent for publikum pga. koronasituasjonen, men hele arrangementet sendes på kommunens Facebookside. Videoopptak fra arrangementet vil dessverre ikke være tilgjengelig etter 8. mai.

Til høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Skytterhuset

MWA AS, Rambøll Norge, avdeling Alta har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for arealene ved Skytterhuset hotell. Formålet med planarbeidet er å utvide virksomheten med nye innkvarteringsbygg. Planforslaget for detaljregulering av Skytterhuset var oppe til politisk behandling i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling tirsdag 14. april 2020. Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Åse Malene Kongsbak, T 78 40 25 50/ ase.malene.kongsbak@hammerfest.kommune.no, eller konsulent Maria Wirkola, M 930 38 810/ maria.wirkola@mwas.no. Frist for innspill er 10. juni 2020. Innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no.

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Rypefjord Marina

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Rypefjord Marina AS starter opp. Avtalen vil omhandle gjennomføring av «Reguleringsplan for Rypefjord Marina, endringsforslag» som er utarbeidet og lagt frem til politisk behandling. Avtalen vil inneholde forhold vedrørende opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, offentlige trafikkområder, offentlige friområder, også videre. Det fremforhandlede forslaget til avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før endelig avtaleinngåelse. Innspill til forhandlingene kan sendes skriftlig til Hammerfest kommune, Plan og næring, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no. Spørsmål rettes Jørn Berg, T 78 40 26 06/ jorn.berg@hammerfest.kommune.no.

Arktisk kultursenter åpner for kinovisning torsdag 7. mai. Alle må kjøpe billetter elektronisk på forhånd. Billetter er i salg fra tirsdag 5. mai og kan kjøpes på Arktisk kultursenter sine hjemmesider www.aks.no. Bare de med gyldig billett kommer inn på Arktisk kultursenter. Ytterdøra åpner 30 minutter før hver forestilling. Arktisk kultursenter ber om at publikum følger generelle retningslinjer. Når du er syk skal du ikke gå på kino. Vask hendene med såpe og vann - handicap toalettet i foajeen har blitt omgjort til vaskerom. Hold avstand til andre.