Uke 19 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 16.05.21

Spesialpedagoger

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: virksomhetsleder May Liss Teisrud, T 78 40 23 00/ T 78 40 23 15

Søknadsfrist 17.05.21

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Praktisk bistand/BPA
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Søknadsfrist 18.05.21

Lydtekniker

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Lærere til sommerskole

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, M 416 09 266

Søknadsfrist 19.05.21

Rektor

Forsøl skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Rektor

Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 20.05.21

Fagarbeidere og assistenter

Hammerfestskolen
Kontaktpersoner:
Fuglenes skole: rektor Tone Arnesen, M 959 61 002

Reindalen skole: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Breilia skole: rektor Lars Aude Arnesen, M 412 95 888

Fjordtun skole: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Kvalsund skole: rektor Anne Karin Østensen, M 958 78 173

Baksalen skole: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Søknadsfrist 26.05.21

Sosialpedagogisk ansvarlig/ lærer

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Tone Arnesen, M 959 61 002

Søknadsfrist 30.05.21

Utekontakt

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene.

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Kommunal kompensasjonsordning

Hammerfest kommune har mottatt kr 1 488 000,- til kommunal kompensasjonsordning. Ordningen omfatter alle foretak som i 2021 har opplevd omsetningssvikt og/eller tap.  Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Kommunen behandler søknader fortløpende – dette innebærer at noen bedrifter risikerer å ikke kunne motta støtte når rammen er fordelt, selv om foretaket tilfredsstiller kriteriene for støtte. 

Søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no – gjennom støtteordning: «Hammerfest kommune - Covid21 - nasjonalt notifisert ordning».