Uke 19 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 22.05.22

Fagarbeidere og assistenter

Hammerfestskolen
Kontaktpersoner: rektor ved aktuelle skoler.

Reindalen skole: Ingvild Aase, M 471 73 725 

Breilia skole: Lars Aude Arnesen, 412 95 888

Fjordtun skole: Are Antonsen, M 415 19 619

Baksalen skole: Anita Olsen, M 480 26 895

Kulturskolelærere i treblås- og messinginstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075

Søknadsfrist 24.05.22

Pedagogiske ledere/barnehagelærere

Hammerfest barnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Fagarbeidere/assistenter

Hammerfest barnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Søknadsfrist 29.05.22

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen M 480 94 062 , avdelingsleder Åshild Lyngen M 477 52 871, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly 976 83 099

Hjelpepleier/helsefagarbeider, natt

Rypefjord sykehjem, 1 etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen M 480 94 062 , virksomhetsleder Stine Bjørkly 976 83 099

Søknadsfrist 01.06.22

Bibliotekarer

Hammerfest bibliotek
Kontaktperson: virksomhetsleder Nanna Jensen, M 952 48 312

Søknadsfrist 05.06.22

Psykolog

Helse og omsorg, fagstab
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Folkehelsekoordinator

Samfunnsutvikling, sentraladministrasjonen
Kontaktperson: samfunnsutviklingssjef Odd Edvardsen, T 78 40 25 18 / M 954 44 573

Søknadsfrist løpende

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg

Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

 

 

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

 

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende planlagte vaksinasjonsdager:

  • Torsdag 12. mai klokken 12:00 – 14:00
  • Torsdag 19. mai klokken 12:00 – 14:00

Detaljregulering for Rossmollbukta Marina ute på høring

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for sjøarealene i Rossmollbukta. Formålet med detaljreguleringen er en helhetlig løsning for bruken av sjøarealene i Rossmollbukta. Planforslaget var oppe til politisk behandling 22. mars 2022 i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling. Frist for innspill er 18. mai 2022. Innspill merkes med referanse «21/10138» og sendes skriftlig til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest, eller på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no

Detaljregulering for Barents Blue ammoniakkanlegg

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for Barents Blue ammoniakkanlegg. Hammerfest kommune tar ikke stilling til om hvilket lovverk som gjelder for eventuell rørledning fra Melkøya til ammoniakkanlegget, og hvem som er ansvarlig myndighet. 

 

Midt i uka – midt på dagen

Onsdag 25. mai kl. 12:00

Kulturskolens husband inviterer til midt i uka-midt på dagen. Billetter kan kjøpes på aks.no, servicekontoret og biblioteket.

Søk om plass på kulturskolen

Ønsker du å være elev på kulturskolen fra høsten? Du kan lese hvilke fag vi tilbyr og søke plass på kommunens hjemmeside.