Uke 19 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 14.05.2023

Fagansvarlig-skole

Sektor for oppvekst og kultur
Kontaktperson: kommunalsjef Oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 21.05.2023

Lærere til fagområdene piano, dans og treblåseinstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 48 00 30 75

Søknadsfrist 22.05.2023

Formannskapssekretær

Sentraladministrasjon
Kontaktperson: assisterende kommunedirektør Christer Ringheim, M 95 25 69 75

Helsefagarbeider

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Trine Nylund, M 90 54 00 34

Miljøterapeut

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39

Veileder

NAV Hammerfest - Måsøy
Kontaktperson: avdelingsleder Anne Lise Gaski, M 45 91 57 39

Søknadsfrist 29.05.2023

Helsefagarbeidere/pleiemedarbeider

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: Virksomhetsleder Stine Andreassen Bjørkly, T 78 40 27 51/ M 97 68 30 99, avdelingsleder Åshild Lyngen, T 78 40 27 69/ M 47 75 28 71, eller avdelingsleder Silje Faye Jacobsen, T 78 40 27 67/M 45 51 92 13

Innvandrerveileder

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, T 78 40 21 39

Psykiatrisk sykepleier

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 99 20 37 93, eller stedfortreder Mona Dalsbø, M 98 22 48 56

Kommunepsykolog

Sektor for oppvekst og kultur.
Kontaktperson: nestleder Sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, T 78 40 28 27/ M 45 63 54 14

Søknadsfrist 30.05.2023

Virksomhetsleder

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 97 62 55 58

Søknadsfrist 31.05.2023

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for Sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M
45 63 54 14

Søknadsfrist 04.06.2023

Avdelingsleder

Soria Moria
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07

Styrer

Tyven barnehage
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehager Unn Wenche Slettvoll, M 40 72 57 20, eller kommunalsjef Arve Paulsen, M 97 62 55 58

Vernepleier

Soria Moria
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07

Søknadsfrist 15.06.2023

Vernepleier / miljøterapeut.

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest kommune
Du finner riktig kontaktperson her.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Åpent møte for lag og foreninger

Torsdag 11 mai kl. 19:00
Hammerfest kommune inviterer frivillige organisasjoner, lag og foreninger til åpent samarbeidsmøte torsdag 11. mai kl. 19:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Tema: Hvordan kan vi løfte samarbeidet mellom kommune og foreningsliv?

Program

  • Velkommen
  • Fremtidsvisjoner for Frivillighetssentralen v/leder Steffen Ditløvsen
  • Tilskudd og støtteordninger – hva finnes og hvor kan vi bli bedre?
  • Kanaler for medvirkning – hvordan kan lag og foreninger påvirke politikken i Hammerfest?
  • Åpen mikrofon: Hvordan ønsker dere at samarbeidet med kommunen skal være?

Ingen påmelding, men send gjerne en e-post hvor dere oppgir hvor mange som kommer fra deres forening til lindis.ase@hammerfest.kommune.no slik at vi får en idé om hvor mange vi blir. For dem som har lang reisevei vil det være mulig å delta i møtet på Teams.  

Enkel servering.

Vel møtt!

Melding om vedtatt reguleringsplan

Detaljreguleringen for Storelva Nord ble vedtatt i kommunestyret i Hammerfest den 04.05.2023. Partene i saken har klageadgang innen 3 uker fra brev er mottatt og rett til innsyn i saksdokumentene. Dokumentene finnes på www.arealplaner.no

Plan ID: 5406 20210004