Uke 2 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 15.01.2021

Fagarbeider/assistent

Forsøl skole
Kontaktperson: rektor Knut Munkvold, M 401 68 632

Søknadsfrist 17.01.2021

Avdelingsleder

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Helsefagarbeidere

Sørøygata omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15

Pleiemedarbeidere

Sørøygata omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15

Sykepleiere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15

Sykepleiere

Sørøygata omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Møtet i arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven (MAU) mandag 18.01.21 er avlyst.
  • Klagenemnda har møte mandag 18.01.21 kl. 09:00, kommunestyresalen. Deler av møtet er unntatt offentlighet.

Førstegangsbehandling revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2027, handlingsprogram 2020 - 2023

Frist for innspill: 20.02.21
Hammerfest kommune skal revidere sin Tematiske kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen tar for seg hvilke prioriteringer kommunen gjør for å bedre folkehelsen samt legger til rette for organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Planen er førstegangsbehandlet i kommunestyret 10.12.20, og følgende vedtak ble fattet:

Planen legges ut for offentlig ettersyn i seks uker. Planen sluttbehandles i kommunestyret 04.02.21. Endre på uprioritert liste: Badeland/nytt basseng, lokalisering – Hammerfest. Etablering av lysløype i Kokelv tas med i planen på uprioritert lise.

Spørsmål i saken kan rettes til Hammerfest kommune ved virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv, Reidar Næss, T 78 40 20 84/ M 468 61 276/ reidar.naess@hammerfest.kommune.no

Innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no. Merkes med saksnummer 2020/5172

Melding om vedtak i navnesak 2019/31 – Fuglenes og andre navn i Hammerfest kommune

Klagefrist: 04.02.21
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 23 stedsnavn i Hammerfest kommune fordelt på 4 nordsamiske og 19 norske navn. Nærmere informasjon om vedtaket og en oversikt over stedsnavnene finnes på www.hammerfest.kommune.no.
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn, dvs. offentlig organ, eier eller fester i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom samt lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. En eventuell klage skal grunngis og må behandle alle navn etter navneledd som klagen gjelder. Klage sendes til Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller til post@kartverket.no med kopi til postmottak@hammerfest.kommune.no.  

Klikk for stort bildeHammerfest blandede kor; Fortsatt helt i 100!

Lørdag 30. januar kl. 16:00, Ole Olsensalen
Lørdag 30. januar kl. 19:00, Ole Olsensalen

Hammerfest blandede kor er helt i 100, og vel så det! 19. mars 1920 ble Hammerfest blandede kor stiftet da 18 kommende korsangere kom sammen i det gamle Logelokalet i Hammerfest. På dagen 100 år senere, 19. mars 2020, skulle koret feire jubileum med storslått konsert i Ole Olsensalen på Arktisk kultursenter. Den 12. mars stengte Norge ned på grunn av koronapandemien, og det ble dessverre ingen konsert. Men koret gir seg ikke! 30. januar braker det løs med jubileumskonserter.

Billetter kjøpes på servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.