Uke 2- 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer 

Søknadsfrist 15.01.23

Prosjektleder bygdevekstavtale
Sentraladministrasjonen
Kontaktperson: Leif Vidar Olsen, M 414 67 703

Lærer
Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Østensen, M 977 83 558

Barnehagelærer
Hammerfest barnehagene - Kvalsund barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Una Charlotte Øien M 994 33 414

Fagarbeider
Hammerfest barnehagene - Kvalsund barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Una Charlotte Øien M 994 33 414

Lærer
Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Østensen, M 977 83 558

Søknadsfrist 17.01.23

Psykiatrisk sykepleier
Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: Mads Valleraunet M 992 03 793 eller stedfortreder Mona Dalsbø, M 982 24 856

Søknadsfrist 22.01.23

Ergoterapeut
Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Helsesekretær
Allmed legesenter
Kontaktperson: Jonas Zahl, T 78 40 27 07/M 402 45 005

Sykepleier
Kirkeparken omsorgssenter – intermediær avdelingen
Kontaktperson: konstituert avdelingsleder intermediæravdeling Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30 eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51

Søknadsfrist 29.01.23

Erfaringskonsulent
Montenegro Bo- og lavterskel
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 34 116

Søknadsfrist 02.02.23

Virksomhetsleder
Teknisk drift og eiendom – Vann og avløp
Kontaktperson: Gunnar Lillebo, M 926 60 492

Søknadsfrist 05.02.23

Personalkonsulent
Lønn og personalavdelingen
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

 

Politiske møter

  • Klagenemnda har møte 16.01.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen. Møtet er unntatt offentlighet.

Historiefortelling på Gjenreisningsmuseet

I forbindelse med vedlikeholdsarbeid på bassenget i Isbjørnhallen må det stenges fra og med søndag 15.1 kl.1800 (etter folkebadet).

Tiltaket er planlagt utført innen 30.1.
All bruk av bassenget opphører i denne perioden.

Under perioden isbjørnhallen er stengt vil det være folkebad:

Breidablikk
Tirsdager             1800 – 2100
Onsdager            1800 – 2100
Fredag                 1700 – 2100
Søndager            1400 – 1800 

Sanitetsbadet
Tirsdag                 1700 – 2000
Torsdag              1700 – 2000

Kvalsund
Mandag               1700 – 2100

Morgenbad, pensjonistbad og badebursdager utgår i denne perioden

Temakafe med Kreftforeningen

Torsdag 19 januar, Hammerfest bibliotek. Kl. 18:00-20:00

Kreftforeningen holder temakafe om kosthold. Det blir foredrag med foreleser Merete Theodorsen, klinisk ernæringsfysiolog ved Vardesenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Merete deltar fra Tromsø på skjerm, vi får anledning til å stille spørsmål etter foredraget. Deretter snakker vi i Hammerfest sammen, med kreftkoordinator Marianne Arild som samtaleleder. Enkel bevertning. Gratis og åpent for alle!

Historiefortelling på Gjenreisningsmuseet

22. januar kl:11-12 og 12-13. Gjenreisningsmuseet

Vi ser på utstillingen «Havet det gir – havet det tar» av maleren Einar Berge (1890-1961) og forteller historier om havets krefter.

Gruppe 1, kl. 11:00-12:00: 5-9 år
Gruppe 2, kl. 12:00-13:00: 10-13 år

Historiene i gruppe 2 kan være litt skumle for mindre barn.