Uke 20 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 17.05.2020

Miljøterapeut
Kvalsund hjemmebaserte tjenester
Kontaktperson: virksomhetsleder Gjertrud Veum Gamst, M 911 52 919

Rektor
Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef for oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 976 25 558

Søknadsfrist 24.05.2020

Personalkonsulent
Personalkontoret
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Klagenemndas møte mandag 18.05.20 er avlyst.
  • Møtet i arbeidsutvalget for behandling av saker etter motorferdselloven mandag 18.05.20 er avlyst.
  • Kommunestyret har møte onsdag 20.05.20 kl. 09:00.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum via Kommune-TV-streaming.

Til høring: Oppdatering av innholdet Sentralt stedsnavnregister Nasjonal adressefastsettelse

Høringsfrist 8. juni 2020

Høringen gjelder Kvalsund og i størst grad noen hytteområder. Liste over foreslåtte og foreløpig anbefalte navn med godkjent skrivemåte fra Stedsnavntjenesten i Nord-Norge og Sametinget er lagt ut på kommunens hjemmesider. Spørsmål kan rettes til Gerd Hagen, M 993 90 488/ gerd.hagen@hammerfest.kommune.no

Tilskudd til kommunale avgifter 2020

Søknadsfrist 1. september hvert år

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter til egen eller leid bolig etter følgende kriterier: søker/husstanden skal være registrert på boligen i folkeregisteret, husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør – inntil fire hustandsmedlemmer kan medtas (satser fra kr. 251.184,- - kr. 380.460,-), og husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr. 150.000,-

Tilskuddet innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr, for eksempel mva., med en øvre grense på kr. 5,000,- Det må søkes hvert år. Tilskuddet utbetales samlet for leid bolig eller kommer til fradrag på faktura for eid bolig. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Søknad sendes til: Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Midt i uka, midt på dagen

Onsdag 20. mai kl. 12:00

Arktisk kulturskole ønsker å lansere et nytt konsept: Midt i uka, midt på dagen. Kulturskolebandet har satt sammen et variert program som vil passe for enhver smak. Scenen i Foajeen rigges, og alle får sin egen stol med en meters avstand til neste stol. Kiosken er åpen og selger kaffe og snacks. Alle må kjøpe billetter på forhånd på AKS sine hjemmesider www.aks.no. Bare de med gyldig billett kommer inn på AKS. Dørene åpner en halvtime før forestilling, kl. 11:30.