Uke 20 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 20.05.21

Fagarbeidere og assistenter

Hammerfestskolen
Kontaktpersoner:
Fuglenes skole: rektor Tone Arnesen, M 959 61 002
Reindalen skole: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725
Breilia skole: rektor Lars Aude Arnesen, M 412 95 888
Fjordtun skole: rektor Are Antonsen, M 415 19 619
Kvalsund skole: rektor Anne Karin Østensen, M 958 78 173
Baksalen skole: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Søknadsfrist 26.05.21

Sosialpedagogisk ansvarlig/ lærer

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Tone Arnesen, M 959 61 002

Søknadsfrist 30.05.21

Utekontakt

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515 

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 25.05.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.05 kl.14:00 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 26.05.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte 26.05.21 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 27.05.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte 27.05.21 kl. 10:30 i kommunestyresalen på Kvalsund kommunehus.
  • Formannskapet har møte 28.05.21 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Valgstyret har møte 28.05.21 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Administrasjonsutvalget har møte 28.05.21 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Kommunestyret har møte onsdag 03.06.21 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside.

Folkebad stengt

Folkebadet på Isbjørnhallen holder stengt mandag 24.05.21 pga. helligdag.