Uke 21 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 24.05.2020

Personalkonsulent
Personalkontoret
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger
Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 25.05.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 25.05.20 kl. 13:30, kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 26.05.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte tirsdag 26.05.20 kl. 13:30, kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte tirsdag 26.05.20 kl. 09:00, formannskapssalen.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte onsdag 27.05.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Administrasjonsutvalget har møte torsdag 28.05.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte torsdag 28.05.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum og tilgjengelig via kommune-TV-streaming.

Sommertid

18. mai – 15. september

Hammerfest kommune går over til sommertid f.o.m mandag 18. mai t.o.m tirsdag 15.september. Nye åpningstider er kl. 08:00 – 15:00.

Til høring: Detaljregulering for Hammerfest Rorbuer AS

Frist for innspill: fredag 19. juni 2020

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for arealene i tilknytning Rossmollgata 46 – 48 Hammerfest Rorbuer AS. MWA AS/Rambøll har vært Hammerfest kommunes planfaglige konsulent. Formålet med planarbeidet er å avklare rammene for en utvikling av området som omfatter et maritimt senter med reiselivsfokus, innkvartering, parkering og tilhørende infrastruktur. Aktuelle formål i planen er næringsbebyggelse, herunder hotell og bevertning. Spørsmål i saken rettes arealplanlegger Kaia Charlotte Fagerhaug, T 78 40 25 58/ kaia.charlotte.fageraug@hammerfest.kommune.no. Innspill sendes skriftlig til: Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no med referanse 2019/536.

Tilskudd til kommunale avgifter

Søknadsfrist 1. september hvert år

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter til egen eller leid bolig etter følgende kriterier: søker/husstanden skal være registrert på boligen i folkeregisteret, husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør – inntil fire hustandsmedlemmer kan medtas (satser fra kr. 251,184,- - kr. 380.460,-), og husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr. 150,000,-

Tilskuddet innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr, for eksempel mva., med en øvre grense på kr. 5,000,- Det må søkes hvert år. Tilskuddet utbetales samlet for leid bolig eller kommer til fradrag på faktura for eid bolig. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Søknad sendes til: Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Rusken aksjonen 2020

8. juni – 12. juni

Årets ryddeaksjon står for døra og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggerne og bedrifter til å ta et krafttak for å få en renere og penere kommune. På grunn av store snømengder gjennomføres Rusken fra 8. juni – 12. juni. Lag og foreninger som ønsker å delta må kontakte fagarbeider Peggy Pedersen, M 970 91 446/ peggy.pedersen@hammerfest.kommune.no innen fredag 29.05.20. Skoler og borettslag som rydder i eget nærmiljø får tilkjørt sekker og hansker etter avtale. Det oppsamlede avfallet i ryddeområder legges i sekker eller dunger nær vei. Hammerfest kommune sørger for å få avfallet til Grøtnes. Kjeller, loftavfall, bygningsavfall, hageavfall og lignende kan ikke legges i disse dungene. Det må kjøres til ressursselskapets mottak på Grøtnes. Det er gratis å levere husholdningsavfall på inntil 200kg. Åpningstider Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes: Alle ukedager med unntak av torsdag fra kl. 08:00 – 15:00. Torsdag kl. 08:00 – 18:30. Søppelsekker og engangshansker til Rusken fås gratis på Servicekontoret, eller ved å kontakte Peggy Pedersen.

Friluftsskole 2020

23. – 26- juni, 30. juni – 3. juli

Har du lyst til å fylle sommerferien med noe spennende, lære mer om friluftsliv og prøve forskjellige aktiviteter? Finnmark Friluftsråd inviterer deg mellom 10 og 13 år til å delta på morsomme sommerdager med gamle og nye venner. Friluftsskolen blir gjennomført med smitteverntiltak. Det blir ikke overnatting eller felles mat og drikke. Les mer og meld deg på her: www.friluftsraad.perletur.no. Kontaktperson: daglig leder v/ Finnmark Friluftsråd Hugo Tingvoll, M 975 20 450.

Biblioteket har åpnet igjen, mandag – onsdag og fredag kl. 10:00 – 14:00 og torsdag kl. 14:00 – 18:00.