Uke 21 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 30.05.21

Utekontakt

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 759

Søknadsfrist 02.06.21

Vernepleier/miljøterapeut 

Stormtunet 2 omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida K. Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist 04.06.21

Språkassistent i Swahili

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Søknadsfrist 06.06.21

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Praktisk bistand (BPA)
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Virksomhetsleder

Kokelv bosenter og hjemmetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515 

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter


•    Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 31.05.21 kl. 09:00, Teams.
•    Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte 31.05.21 kl. 14:00, Teams.
•    Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 01.06.21 kl. 09:00, Teams.
•    Eldrerådet har møte 01.06.21 kl. 13:30, Teams.
•    Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 02.06.21 kl. 09:00, Teams.
•    Ungdomsrådet har møte 02.06.21 kl. 10:30, Teams.
•    Formannskapet har møte 03.02.21 kl. 09:00, Teams. 
•    Administrasjonsutvalget har møte 03.06.21 kl. 09:00, Teams. 

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtene er tilgjengelige for publikum via opptak og kommune-TV-streaming på kommunens hjemmeside.