Uke 21 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 29.05.22

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062/ avdelingsleder Åshild Lyngen,  M 477 52 871/ virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099

Hjelpepleier/helsefagarbeider, natt

Rypefjord sykehjem, 1 etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062/ virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099

Søknadsfrist 01.06.22

Bibliotekarer

Hammerfest bibliotek
Kontaktperson: virksomhetsleder Nanna Jensen, M 952 48 312

Søknadsfrist 05.06.22

Psykolog

Helse og omsorg, fagstab
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Folkehelsekoordinator

Samfunnsutvikling, sentraladministrasjonen
Kontaktperson: samfunnsutviklingssjef Odd Edvardsen, T 78 40 25 18/ M 954 44 573

Tiltaksmedarbeider - prosjektstilling

Fagstab Sektor for barn og unge
Kontaktperson: nestleder Oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414/ fagansvarlig i Barn- og ungetjenesten Heidi

Dahl, M 917 61 135

Søknadsfrist 06.06.22

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: fagansvarlig for Hammerfestskolen Christer Ringheim, T 952 56 975

Søknadsfrist 12.06.22

Avdelingsleder

Kirkeparken, intermediæravdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 19.06.22

Pedagogisk leder

Akkarfjord barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Christine Witt, T 78 40 21 60/ M 417 58 682

Søknadsfrist 26.06.22

Daglig leder IUA Vest-Finnmark

IUA Vest-Finnmark
Kontaktperson: brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103/ arne.myrseth@hammerfest.kommune.no

Leder forebyggende

Hammerfest Brann og redning, forebyggende avdeling
Kontaktperson: brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103

Vernepleiere

Stormtunet 2 omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg
Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende planlagte vaksinasjonsdager:

  • Torsdag 2. juni kl. 12:00 – 14:00

Til høring og offentlig ettersyn: detaljregulering for Storelva Nord

Frist for innspill: fredag 01.07.2022

BAR eiendom med konsulent MWA AS har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Storelva Nord. Formålet med detaljreguleringer er å legge til rette for 49 leiligheter med 1-4 rom i størrelse ca. 30 – 120m2. Detaljregulering for Storelva Nord befinner seg i Hammerfest sentrum nord for Storelva, og er i tråd med overordnet plan for området BKB48, Sentrumsplanen vedtatt av kommunestyret 13.06.2019.

Innspill sendes skriftlig til:

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no

Merk med referanse 21/165.