Uke 22 - 2021

Ledige stillinger og kunngjøringer.

 

Søknadsfrist 04.06.21

Språkassistent i swahili

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Pevik, M 482 96 150

Søknadsfrist 06.06.21

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Praktisk bistand (BPA)
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Virksomhetsleder

Kokelv bosenter og hjemmetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 10.06.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen på Hammerfest rådhus.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtet er tilgjengelig for publikum via kommune-TV-streaming.