Uke 23 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 12.06.2020

Arbeidsleder/kafémedarbeider

Kafé Nordvest
Kontaktperson: prosjektleder Veronika Holmgren, M 922 50 666

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte fredag 05.06.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside.

Rusken aksjonen 2020

8. juni – 12. juni

Årets ryddeaksjon står for døra og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggerne og bedrifter til å ta et krafttak for å få en renere og penere kommune. På grunn av store snømengder gjennomføres Rusken fra 8. juni – 12. juni. Lag og foreninger som ønsker å delta må kontakte fagarbeider Peggy Pedersen, M 970 91 446/ peggy.pedersen@hammerfest.kommune.no innen fredag 29.05.20. Skoler og borettslag som rydder i eget nærmiljø får tilkjørt sekker og hansker etter avtale. Det oppsamlede avfallet i ryddeområder legges i sekker eller dunger nær vei. Hammerfest kommune sørger for å få avfallet til Grøtnes. Kjeller, loftavfall, bygningsavfall, hageavfall og lignende kan ikke legges i disse dungene. Det må kjøres til ressursselskapets mottak på Grøtnes. Det er gratis å levere husholdningsavfall på inntil 200kg. Åpningstider Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes: Alle ukedager med unntak av torsdag fra kl. 08:00 – 15:00. Torsdag kl. 08:00 – 18:30. Søppelsekker og engangshansker til Rusken fås gratis på Servicekontoret, eller ved å kontakte Peggy Pedersen.