Uke 23 - 2023

Ledige stillinger og kunngjøringer 

Søknadsfrist 08.06.2023

Virksomhetsleder

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef for oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 11.06.2023

Lærere til sommerskole

Innvandrertjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Ellen Johansen, M 41 30 92 66

Søknadsfrist 14.06.2023

Kommunalsjef for helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: kommunedirektør Elisabeth Paulsen, M 48 13 80 33

Virksomhetsleder

Byggdrift
Kontaktperson: Håvard Hargaut-Jensen, M 97 57 45 98

Søknadsfrist 15.06.2023

Helsefagarbeider/fagarbeider

Stormtunet omsorgsboliger 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Vernepleier / miljøterapeut.

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

Søknadsfrist 18.06.2023

Logoped

PPT
Kontaktperson: virksomhetsleder Wenche Hansen, M 40 01 94 17

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 19.06.2023

Migrasjonsmedarbeider

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Marita Sletten, T 78 40 24 18

Søknadsfrist 21.06.2023

Helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder for Tyven Line Holmgren, T 78 40 23 55, avdelingsleder for demensavdelingene Stina Winterseth, T 78 40 23 60, avdelingsleder for Melkøya Lill Karin Kråkøy, T 78 40 25 10, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51

Søknadsfrist 25.06.2023

Fagarbeidere/assistenter

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig Unn Wenche Slettvoll, M 40 72 57 20

Søknadsfrist 30.07.2023

Barnevernkonsulenter

Barneverntjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård, M 94 89 85 05

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13, eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Felles formannskapsmøte med Hasvik- og Måsøy kommune 13.06.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 13.06.23 kl. 13:00 i kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte 15.06.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside og Arnulf Larssen AS i Hønseby. Møtene er åpne for publikum.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Hammerfest kommune har igangsatt følgende planarbeid:

Detaljregulering for Storsvingen beredskapsbygg.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et nytt beredskapsbygg for primært brann- og redningstjenesten, næringsarealer og tilrettelegging for reindrift.

Planarbeidet vurderes å utløse krav til konsekvensutredning for reindrift.

De som har innspill ved oppstart av planarbeidet, bes sende disse til Hammerfest kommune v/planavdelingen, postboks 1224, 9616 Hammerfest, eventuelt på epost til postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 26.06.2023.

 

Eventuelle spørsmål i saken rettes til avdelingsleder for plan Øyvind Sundquist per epost oyvind.sundquist@hammerfest.kommune.no eller per telefon 78 40 25 67.

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig som artikkel på Hammerfest kommunes hjemmeside.