Uke 24 - 2023

Ledige stillinger og kunngjøringer 

Søknadsfrist 18.06.2023

Logoped

PPT
Kontaktperson: virksomhetsleder Wenche Hansen, M 40 01 94 17

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 19.06.2023

Migrasjonsmedarbeider

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Marita Sletten, T 78 40 24 18

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 40 72 57 20

Søknadsfrist 21.06.2023

Helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: avdelingsleder for Tyven Line Holmgren, T 78 40 23 55, avdelingsleder for demensavdelingene Stina Winterseth, T 78 40 23 60, avdelingsleder for Melkøya Lill Karin Kråkøy, T 78 40 25 10, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51

Søknadsfrist 25.06.2023

Fagarbeidere/assistenter

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig Unn Wenche Slettvoll, M 40 72 57 20

Søknadsfrist 30.07.2023

Barnevernkonsulenter

Barneverntjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård, M 94 89 85 05

Lærere

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 48 00 30 75 eller epost: eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Løpende søknadsfrist

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13, eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Redusert bemanning i byggesaksavdelingen 2023

Vi har over lang tid hatt redusert bemanning i byggesaksavdelingen. Det har ført til at saksmengden er stor for tiden og saksbehandlingen tar lengre tid enn normalt. 

Vi må dessverre regne med at vi vil fortsette å ha lengre behandlingstid enn normalt ut året, selv om vi får inn nye medarbeidere fra september.

For å få unna saksbehandling, har vi innført regulering av telefontid og muligheter for besøk på kontoret i tiden fremover:

Mandag 19. juni – mandag 2. oktober 2023

Telefontid

  • Tirsdager 09:00 – 11:00, alle saksbehandlere
  • Torsdager 12:00 – 14:00, alle saksbehandlere

Besøkstid på kontoret

  • Kun etter avtale med saksbehandler. Ingen drop-in i denne perioden

Gjennomføring av bestilte forhåndskonferanser:

  • Saksbehandler vil gjøre en vurdering av om det skal avholdes møte eller om veiledning kan utføres pr. brev eller e-post.

E-post til byggesak@hammerfest.kommune.no vil bli forsøkt svart ut innen 3 uker fra mottatt henvendelse.

Dispensasjonssaker: Siste møtet i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling før sommeren er tirsdag 13. juni, og det neste møtet etter sommeren er planlagt til tirsdag 19. september.