Uke 25 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 21.06.2020

Husøkonom

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, T 78 40 27 51/ M 976 83 099

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven har møte mandag 22.06.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

I forbindelse med revidering av kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 2020 – 2028 og handlingsprogrammet 2020 – 2024 bes alle lag og foreninger, privatpersoner og andre interesserte som har innspill til hva som bør være med i planen om å komme med disse innen 15.07.2020. Planen er kommunens styringsdokument for prioriteringer innenfor idrett- og fysisk aktivitet for de neste fire årene. Eksempler på innspill er hvilke anlegg og/eller tiltak man selv planlegger eller ønsker at kommunen skal realisere i kommende periode, eller hva kommunen bør prioritere i perioden, som for eksempel barn og unge, folkehelse, anlegg, kompetanseheving, eller tilrettelegging for friluftsliv. Innspill sendes til: reidar.naess@hammerfest.kommune.no/ Hammerfest kommune/postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Gjenåpning av folkebad

Isbjørnhallen har åpnet for folkebad. Det åpnes inntil videre ikke for badebursdager, folkebad på søndager eller annen helgeutleie. Folkebad på Sanitetsbadet og Breidablikk holder stengt fram til høsten. Åpningstider Isbjørnhallen: tirsdag – fredag kl. 17:00 – 21:00. Siste innslipp for barn er kl. 19:00, og de må være ute av bassenget kl. 20:00. Siste innslipp for voksne er kl. 20:00, og de må være ute av bassenget kl. 21:00. Fredag kl. 15:30 – 16:45 er det gratis pensjonistbad. Torsdag kl. 06:45 – 09:00 er det gratis morgenbad for voksne.

Kino og billetter til høstens arrangementer

Kinoen har åpnet for normal drift de fleste dagene. Billetter til høstens arrangementer er til salgs på Arktisk Kultursenter sine hjemmesider.

Midt i uka, midt på dagen

Onsdag 24. juni kl. 12:00Simen Schjølberg er født og oppvokst i Hammerfest. Han har gått musikklinja i Alta, musikkfolkehøgskolen Trøndertun, og studert musikkstudier ved Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA). Den unge hammerfestingen har alltid holdt på med musikk, og i 2012 deltok han i Finnmarkskoret i Det store korslaget. Onsdag 24. juni spiller han i foajeen på AKS.

Billetter kjøpes på Servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.

Elevinntak kulturskolen

Frist: 1. august 2020
Ønsker du å bli elev i kulturskolen? På kulturskolens hjemmesider kan du lese om våre tilbud og melde deg på til skoleåret 2020/2021. For mer informasjon, besøk kulturskolens hjemmesider www.hammerfestkulturskole.no