Uke 25 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 23.06.22

Ergoterapeuter

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Søknadsfrist 26.06.22

Daglig leder IUA Vest-Finnmark

IUA Vest-Finnmark
Kontaktperson: brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103/ arne.myrseth@hammerfest.kommune.no

Leder forebyggende

Hammerfest Brann og redning, forebyggende avdeling
Kontaktperson: brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103

Vernepleiere

Stormtunet 2 omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist 03.07.22

Rektor

Kvalsund skole
Kontaktperson: fagansvarlig for skole Christer Ringheim, M 922 56 775

Søknadsfrist løpende

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg

Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Leie av idrettshaller/bassengbad 2022/2023

Søknadsfrist: 1. juli 2022

Alle som ønsker faste treninger i kommunens idrettshaller, basseng, gymsaler, m.m., må søke om treningstid for vinteren 2022/2023. Vi ber om at det ikke søkes flere timer enn man har behov for. Ubenyttede timer vil bli fakturert. Dette gjelder også timer tildelt barnegrupper.

For leie av bassengene er det krav om badevakt. I søknaden må det framgå hvem dette er.

Søknad/ spørsmål rettes utleieansvarlig Vidar Johansen, M 915 38 607/ vidar.johansen@hammerfest.kommune.no

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende planlagte vaksinasjonsdager i uke 25:

  • Torsdag 23. juni