Uke 26 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 03.07.22

Rektor

Kvalsund skole
Kontaktperson: fagansvarlig for skole Christer Ringheim, M 922 56 775

Søknadsfrist 10.07.22

Virksomhetsleder og avdelingsleder

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515/ fagansvarlig Gyri Krogh, M 942 87 488

Ergoterapeuter

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: Virksomhetsleder Hakon Hauglum, M 414 29 861

Søknadsfrist 11.07.22

Kokk

Kokelv bo- og omsorgsbolig
Kontaktperson: Virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Søknadsfrist 28.08.22

Helsesykepleier

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: Virksomhetsleder Marita Sletten, M 917 19 222

Søknadsfrist løpende

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg

Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

 

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).

Vi har følgende planlagte vaksinasjonsdager i uke 26:

  • Torsdag 30. juni kl. 12:00 - 14:00
  • Torsdag 07. juli kl. 12:00 – 14:00

Til høring: Klima- og miljøplan 2022 - 2027

Frist for innspill: fredag 26. august 2022

Menneskelige aktiviteter varmer opp verden. Samtidig fortrenger dagens forbruk av arealer planter og dyrs leveområder. Dette skjer også lokalt, og derfor må noen av vår tids største utfordringer også løses lokalt. Hammerfest kommune står i en situasjon hvor vi skal tilpasse oss framtidens klima, samtidig som vi skal gjøre det vi kan for å redusere lokale klimagassutslipp og tap av naturmangfold.

Planen er førstegangsbehandlet i kommunestyret 9. juni 2022, og følgende vedtak ble fattet:

  • Hammerfest kommunestyre vedtar å sende forslaget til Klima- og miljøplan 2022 – 2027 for Hammerfest kommune ut på offentlig høring.

Hva mener du at kommunen kan gjøre for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og for å bevare naturmangfoldet?

Spørsmål i saken kan rettes til Hammerfest kommune ved natur- og miljøfaglig rådgiver Tor Harry Bjørn, T 78 40 25 88/ tor.harry.bjorn@hammerfest.kommune.no

Innspill sendes:

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no

Til høring: Næringsplan 2022 - 2025

Frist for innspill: fredag 26. august 2022

Hammerfest som en livskraftig kommune må opprettholde og utvikle arbeidsplasser både i distriktet og i sentrum. Vi skal fortsatt være offensiv og sprek i forhold til næringsutvikling både innen primærnæringer, sekundærnæringer, varehandel og service.

Planen er førstegangsbehandlet i kommunestyret 9. juni 2022, og følgende vedtak ble fattet:

  • Hammerfest kommunestyre vedtar å legge forslag til ny næringsplan 2022 – 2025 for Hammerfest kommune ut på offentlig høring.

Spørsmål i saken kan rettes til Hammerfest kommune ved rådgiver næring Roger Kristoffersen, T 78 40 25 52/ roger.kristoffersen@hammerfest.kommune.no

 

Innspill merkes med «Innspill til Næringsplan 2022 – 2025 – saksnr. 22/6058, og kan sendes til:

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no