Uke 27 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 11.07.21

Vernepleier/ miljøterapeut

Stormtunet 2 - omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Søknadsfrist 18.07.21

Helsefagarbeider

Demensavdelingen, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 01.08.21

Helsesykepleier

Helsestasjonen
Kontaktperson: fagansvarlig/ administrativ leder Heidi Dahl, T 78 40 23 16/ M 917 61 135

Søknadsfrist løpende

Helgestillinger

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til leder ved de ulike virksomhetene

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent sektor oppvekst og kultur, Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

Sykepleiere

Sektor helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune