Uke 3 - 2024

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 22.01.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har møte 22.01.24 kl. 13:30 i kommunestyresalen 
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 23.01.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen 
  • Ungdomsrådet har møte 24.01.24 kl. 10:30 i formannskapssalen 
  • Arbeidsmiljøutvalget har møte 24.01.24 kl. 13:30 i kommunestyresalen 
  • Administrasjonsutvalget/Formannskapet har møte 25.01.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen 

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2024 – 2032 og handlingsprogrammet 2024 - 2027

Frist for innspill: 15.02.2024
I forbindelse med revidering av tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet bes alle lag og foreninger, privatpersoner eller andre interesserte som har innspill til hva som bør være med i planen, om å komme med dette.
Innspill kan være hvilke anlegg og/eller tiltak man selv planlegger, eller ønsker at kommunen skal realisere i kommende periode. Det kan også gis innspill på hva kommunen bør prioritere i perioden. Eksempler på dette kan være tiltak rettet mot barn og unge, folkehelse, anlegg, kompetanseheving, tilrettelegging for friluftsliv, og lignende. 

  • Anlegg som ikke er beskrevet i planen er ikke spillemiddelberettiget
  • Planen er kommunens styringsdokument for prioriteringer innenfor idrett og fysisk aktivitet 

Innspill sendes til reidar.naess@hammerfest.kommune.no.

Tilskudd til veterinærdekning

Søknadsfrist 30. januar 
Med forbehold om tildeling av midler i 2024 fra Statsforvalteren, lyser kommunen ut ordningen Stimuleringstilskudd til veterinærer. 
Søknad sendes: Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Eventuelle spørsmål rettes landbrukskonsulent Mari Moen Erlandsen, T 78 40 25 80.