Uke 30 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og kulturskolen

Søknadsfrist 16.07.2023

Interkommunal samhandlingsleder for Finnmark

Hammerfest kommune, fagstab helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef for helse og omsorg Stina Løkke, T 78 40 25 13

Sykepleier

Allmed legesenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 82/ M 40 24 50 05

Søknadsfrist 30.07.2023

Lærere

Forsøl skole
Kontaktperson: rektor Line Jønsson, M 95 00 57 93

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Søknadsfrist 06.08.2023

Helsefagarbeider og pleiemedarbeider - helg

Hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15 / M 97 19 19 16 eller avdelingsleder Siv Bangsund T 40 62 11 15 eller M 95 11 96 13

Søknadsfrist 09.08.2023

Pleiemedarbeidere

Praktisk bistand og Sørøygata
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15 / M 971 91 916

Helsefagarbeidere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15 eller M 971 91 916

Søknadsfrist 27.08.2023

Fagansvarlig

Økonomiavdelingen, Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef teknisk drift og eiendom Håvard Hargaut-Jensen, M 97 57 45 98

Økonomi- og regnskapskonsulenter

Teknisk drift og eiendom
Kontaktperson: økonomisjef Luis Alejandro Vargas Moleres, M 94 47 28 72

Søknadsfrist 03.09.2023

Systemadministrator  

Service- og dokumentsenteret
Kontaktperson: virksomhetsleder service- og dokumentsenter Marianne Lager, T 78 40 25 25 / M 91 30 56 13

Økonomi- og regnskapskonsulenter

Teknisk drift og eiendom
Kontaktperson: økonomisjef Luis Alejandro Vargas Moleres, M 94 47 28 72

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13, eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Formannskapet har møte 27.07.23 kl.10. Møtet gjennomføres på teams. Media eller andre interesserte, som ønsker å følge møtet kan kontakte utvalgssekretær på mail: elin.vesterholm@hammerfest.kommune.no for å få link. 

 

Valg til rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2023-2027

Til høsten er det valg av nye medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Fire medlemmer skal velges blant de funksjonsnedsattes organisasjoner. Forslag til kandidater sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 10. september 2023.

Forslaget må inneholde navn og kontaktinformasjon til både forslagsstiller og kandidat, samt informasjon om hvilken organisasjon kandidaten representerer. 

Mer informasjon finner dere på www.hammerfest.kommune.no. 

Valg til eldrerådet 2023-2027

Til høsten skal det velges nye medlemmer til eldrerådet. Fire medlemmer skal velges av kandidater foreslått av Hammerfest og Kvalsunds pensjonistforening. Forslag til kandidater sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 10. september 2023. 

Mer informasjon finner dere på www.hammerfest.kommune.no.

Gratis folkebad for barn i Isbjørnhallen i juli og august

Det blir gratis folkebad for barn på Isbjørnhallen i juli og august

Øvrige priser

  • Voksne: 70,-
  • Pensjonister: 30,-
  • Studenter: 30,-

Åpningstider for folkebad på Isbjørnhallen i juli og august 2023

  • Torsdager: kl. 17:00 – 21:00
  • Fredager: kl. 17:00 – 21:00
  • Søndager: kl. 14:00 – 18:00 

Servicekontorets åpningstider i sommer

Under juli måned og første uken i august har servicekontoret følgende åpningstider

Kvalsund
mandag – fredag 09:00 – 14:00
  ⤷​​​​​ stengt mandag 10. juli

​​​​​​Hammerfest
mandag - fredag 08:00 - 15:00

Åpen dag på kulturskolen

Lørdag 26. august kl. 11:00 – 15:00
Lørdag 26. august inviterer kulturskolen til åpen dag. Her vil du kunne se våre tilbud, prøve instrumenter og mye mer. Velkommen til en hyggelig lørdag i 3. etg på AKS.