Uke 31 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 07.08.2020

Servicemedarbeidere

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Søknadsfrist 09.08.2020

Husøkonom

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, T 78 40 27 51/ M 976 83 099

Søknadsfrist 10.08.2020

Miljøveileder

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Søknadsfrist 14.08.2020

Pedagogisk konsulent

Sektor oppvekst og kultur
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Virksomhetsleder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Virksomhetsleder/rektor

Hammerfest Kulturskole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 20.08.2020

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Søknadsfrist 23.08.2020

Virksomhetsleder

Bolig og eiendom
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 951 89 027/ M 926 60 492

Virksomhetsleder

Vei og verksted
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 951 89 027/ M 926 60 492

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere og vernepleiere

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: fagansvarlig Gyri Krogh (t.o.m 17.07.20), M 942 87 488, kommunalsjef Stina Løkke (f.o.m 18.07.20), M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

NAV Hammerfest åpningstider sommer 2020

I perioden 29. juni til og med 14.august har NAV åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00. NAV har døgn-åpne digitale tjenester på nav.no og Ditt NAV. Vi har åpent for avtalte samtaler mellom kl. 09:00 og 15:00. Trenger du å kontakt sosialtjenesten kan du ringe M 484 05 784 mellom kl. 10:00 og 14:00.

Informasjon om billettsalg og arrangementer på AKS

Det har åpnet for billettsalg på biblioteket, men publikum anmodes til å kjøpe billetter på www.aks.no så langt det lar seg gjøre. På grunn av smittesporing må navn og kontaktinformasjon oppgis ved billettkjøp, både på nett og over disk. Av smittevernhensyn selges setene til høstens forestillinger unnummerert. Alle besøkende må være friske, holde god håndhygiene og holde avstand. Det vil være kino på AKS hele sommeren.
 

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.