Uke 31 - 2021

Ledige stillinger og kunngjøringer.

 

Søknadsfrist 08.08.21

Kulturskolelærer i sang, musikal, drama

Kulturskolen
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075/ eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no 

Søknadsfrist 09.08.21

Miljøterapeut

Bofellesskapet Nordlys
Kontaktperson: avdelingsleder Evgenia Romanova, M 458 64 098

Søknadsfrist 22.08.21

Barnevernkonsulent

Barnevernstjenesten
Kontaktperson: stedfortreder for virksomhetsleder Anne-Merete Netland, T 78 40 23 95

Søknadsfrist 29.08.21

Vernepleier/ miljøterapeut

Stormtunet 2 - omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Søknadsfrist 05.09.21

Pleiemedarbeider

Kirkeparken, dagavdeling Håja og Hjelmen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Søknadsfrist 05.09.21

Helsefagarbeider

Kirkeparken, dagavdeling Håja og Hjelmen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Melding om vedtak i navnesak

Klagefrist: 27. august 2021

Kartverket har gjort følgende navnevedtak i Hammerfest kommune (sak 2019/80): Salen (fjell), Salsvannet (tjern), og Salstunnelen (tunnel). Nærmere informasjon om vedtaket finnes på kommunens hjemmesider.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av offentlig organ, eier eller fester samt lokal organisasjon med særlig tilknytning til stedsnavn. En eventuell klage skal grunngis og må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder. Klage sendes til Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, eller til post@kartverket.no med kopi til postmottak@hammerfest.kommune.no.

Ordførertur til Kjøttvikvarden

Søndag 15. august, med avgang fra kai 3 ved biblioteket kl. 08:00

Sammen med Akkarfjord bygdelag arrangerer Hammerfest kommune tur til Kjøttvikvarden. Billetter koster 150,-/ 75,- (voksen/ bar og honnør) og inkluderer reise til Akkarfjord. Retur med bygderuta kl. 16:00 samme dag kommer i tillegg. Påmelding på Servicekontoret, Rådhuset med navn og telefonnummer. Bli med på en flott naturopplevelse!