Uke 31 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og kulturskolen

Søknadsfrist 09.08.2023

Pleiemedarbeidere

Praktisk bistand og Sørøygata
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15 / M 97 19 19 16

Helsefagarbeidere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15 eller M 97 19 19 16

Søknadsfrist 16.08.2023

Fagutviklingssykepleier 

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 97 68 30 99

Søknadsfrist 20.08.2023

Vernepleier / Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 94 83 28 89

Søknadsfrist 21.08.2023

Pedagogisk konsulent barnehager

Oppvekst- og kultur
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09 / M 97 62 55 58

Kommunalsjef

Helse- og omsorg
Kontaktperson: kommunedirektør Elisabeth Paulsen, M 48 13 80 33

Søknadsfrist 24.08.2023

Driftsbetjent

Hammerfest kommune
Kontaktperson: virksomhetsleder Reidar Næss, M 46 86 12 76

Søknadsfrist 27.08.2023

Fagansvarlig

Teknisk drift og eiendom
Kontaktperson: kommunalsjef teknisk drift og eiendom Håvard Hargaut-Jensen, M 97 57 45 98

Økonomi- og regnskapskonsulenter

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: Luis Alejandro Vargas Moleres , M 94 47 28 72

Vernepleier / Miljøterapeut

Stormtunet omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Søknadsfrist 03.09.2023

Systemadministrator  

Service- og dokumentsenteret
Kontaktperson: virksomhetsleder service- og dokumentsenter Marianne Lager, T 78 40 25 25 / M 91 30 56 13

Økonomi- og regnskapskonsulenter

Teknisk drift og eiendom
Kontaktperson: økonomisjef Luis Alejandro Vargas Moleres, M 94 47 28 72

Helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere

Intermediærenhet
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Merete Jensen T 78 40 23 75 eller avdelingsleder Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30

Søknadsfrist 10.09.2023

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13, eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Forhåndsstemming 

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september

På servicekontoret i Hammerfest rådhus kan du forhåndsstemme i vanlig åpningstid, mandag-fredag kl. 08:00-15:00, i hele forhåndsstemmeperioden.

Vi lager også forhåndsstemmelokaler på mange steder rundt om i kommunen. Se vår hjemmeside for oversikt over lokaler og åpningstider.

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen. 

Husk legitimasjon og valgkort!

Valg til rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2023-2027

Til høsten er det valg av nye medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Fire medlemmer skal velges blant de funksjonsnedsattes organisasjoner. Forslag til kandidater sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 10. september 2023.

Forslaget må inneholde navn og kontaktinformasjon til både forslagsstiller og kandidat, samt informasjon om hvilken organisasjon kandidaten representerer. 

Mer informasjon finner dere på www.hammerfest.kommune.no. 

Valg til eldrerådet 2023-2027

Til høsten skal det velges nye medlemmer til eldrerådet. Fire medlemmer skal velges av kandidater foreslått av Hammerfest og Kvalsunds pensjonistforening. Forslag til kandidater sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no, innen 10. september 2023. 

Mer informasjon finner dere på www.hammerfest.kommune.no.

Har du søkt om kommunal bolig i perioden 15. mai til 1. juni?

Vi har oppdaget en feil i overgangen til nytt digitalt søknadsskjema, som gjør at søknader om kommunal bolig sendt i perioden 15. mai til 1. juni ikke kan ha blitt mottatt av oss.

Feil ved overgang til nytt elektronisk skjema

15. mai 2023 innførte vi et nytt elektronisk skjema for søknad om kommunal bolig. Det ble dessverre gjort en feil i innstillingene for det nye skjemaet, som førte til at utfylte søknader ikke ble levert videre til vårt saksbehandlingssystem. Feilen er rettet nå, og vi har hentet opp søknader som er sendt inn fra og med 1. juni. De vil bli behandlet fortløpende – men eventuelle søknader som kan ha blitt sendt inn i perioden fra 15. mai til 1. juni har vi ikke mottatt.

Send inn søknad pånytt eller ta kontakt med boligkontoret

Hvis du har sendt inn elektronisk søknad om kommunal bolig i perioden 15. mail til 1. juni, kan du enten sende inn ny søknad, eller ta kontakt med boligkontoret for å få hjelp til å søke pånytt.

Hammerfest.kommune.no

Boligkontoret, T 78 40 25 95

Gratis folkebad for barn i Isbjørnhallen i juli og august

Det blir gratis folkebad for barn på Isbjørnhallen i juli og august

Øvrige priser

  • Voksne: 70,-
  • Pensjonister: 30,-
  • Studenter: 30,-

Åpningstider for folkebad på Isbjørnhallen i juli og august 2023

  • Torsdager: kl. 17:00 – 21:00
  • Fredager: kl. 17:00 – 21:00
  • Søndager: kl. 14:00 – 18:00 

Servicekontorets åpningstider i sommer

Under juli måned og første uken i august har servicekontoret følgende åpningstider

Kvalsund
mandag – fredag 09:00 – 14:00
  ⤷​​​​​ stengt mandag 10. juli

​​​​​​Hammerfest
mandag - fredag 08:00 - 15:00

 

Åpen dag på kulturskolen

Lørdag 26. august kl. 11:00 – 15:00
Lørdag 26. august inviterer kulturskolen til åpen dag. Her vil du kunne se våre tilbud, prøve instrumenter og mye mer. Velkommen til en hyggelig lørdag i 3. etg på AKS.