Uke 32 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 07.08.2020

Servicemedarbeidere

Arktisk kultursenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Hassfjord, M 909 85 276

Søknadsfrist 09.08.2020

Husøkonom

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, T 78 40 27 51/ M 976 83 099

Søknadsfrist 10.08.2020

Miljøveileder

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Søknadsfrist 14.08.2020

Pedagogisk konsulent

Sektor oppvekst og kultur
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Virksomhetsleder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Virksomhetsleder/rektor

Hammerfest Kulturskole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 20.08.2020

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Søknadsfrist 23.08.2020

Barnevernskonsulent

Måsøy kommune
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård, M 948 98 505/ daglig leder Lena M. Thomassen, M 979 66 720

Virksomhetsleder

Bolig og eiendom
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 951 89 027/ M 926 60 492

Virksomhetsleder

Vei og verksted
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 951 89 027/ M 926 60 492

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere og vernepleiere

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: fagansvarlig Gyri Krogh (t.o.m 17.07.20), M 942 87 488, kommunalsjef Stina Løkke (f.o.m 18.07.20), M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

NAV Hammerfest åpningstider sommer 2020

I perioden 29. juni til og med 14.august har NAV åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00. NAV har døgn-åpne digitale tjenester på nav.no og Ditt NAV. Vi har åpent for avtalte samtaler mellom kl. 09:00 og 15:00. Trenger du å kontakt sosialtjenesten kan du ringe M 484 05 784 mellom kl. 10:00 og 14:00.