Uke 33 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 14.08.2020

Pedagogisk konsulent

Sektor oppvekst og kultur
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll M 407 25 720

Virksomhetsleder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen M 976 25 558

Virksomhetsleder/rektor

Hammerfest Kulturskole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen M 976 25 558

Søknadsfrist 20.08.2020

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Søknadsfrist 23.08.2020

Barnevernskonsulent

Måsøy kommune
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård M 948 98 505/ daglig leder Lena M. Thomassen M 979 66 720

Sykehjemslege

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl M 402 45 005/ sykehjemslege Geir Clausen M 909 13 760

Virksomhetsleder

Bolig og eiendom
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef Gunnar Lillebo M 951 89 027/ 926 60 492

Virksomhetsleder

Vei og verksted
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef Gunnar Lillebo M 951 89 027/ 926 60 492

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere og vernepleiere

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

NAV Hammerfest åpningstider sommer 2020

I perioden 29. juni til og med 21.august har NAV åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00. NAV har døgn-åpne digitale tjenester på nav.no og Ditt NAV. Vi har åpent for avtalte samtaler mellom kl. 09:00 og 15:00. Trenger du å kontakt sosialtjenesten kan du ringe M 484 05 784 mellom kl. 10:00 og 14:00.

Kurs i depresjonsmestring høsten 2020

Friskliv og mestring planlegger oppstart av kurs i depresjonsmestring september 2020. Kurset går over ti samlinger. De første åtte kurskveldene har varighet på ca. 2,5 timer.

Dette er et lavterskeltilbud der du lærer om metoder og teknikker som kan bidra til endring i tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder eller forsterker nedstemthet og depresjon.

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller lett til moderat depresjon på en slik måte at det går utover livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn eller symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling eller irritabilitet.

Kurset koster kr.450,- og dekker kurs og kursmateriell. Alle må gjennom en samtale med kursholder før kursstart. Hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for deg i nåværende situasjon. For påmelding kan man gå via fastlege eller annen kontakt med helsevesenet, eller kontakte Friskliv og mestring, T 78 40 23 80/ M 468 36 339/ friskliv@hammerfest.kommune.no

Har du symptomer på covid-19?

Hammerfest kommune minner om at man ikke skal møte opp på sitt legesenter dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker, eller om man har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19 smitte. Hvis du ønsker kontakt med legen, ta kontakt med ditt legesenter per telefon eller gå på www.besoklegen.no så vil du få tilbud om telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon.

Oppstart skole og SFO skoleåret 2020/2021

Hammerfestskolen starter nytt skoleår torsdag 20.8.20

1. trinn og 8. trinn: 09.00

2.-10. trinn.               08.15

Kvalsund skole: Alle elever møter 08.30-14.10

Skoledagen varer fram til 12.30. SFO har vanlig åpningstid. SFO har åpent for 2.-10.trinn fra 19.8.20

 

Hammerfestskolen ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.

Musikklek for barn

Høsten 2020
I høst starter kulturskolen opp med musikklek for barn i alderen 4-7 år. Dette er et nytt tilbud der undervisningen foregår i grupper. Det blir både sang, rytmer og bevegelse. Musikklek passer for alle barn og er et godt introduksjonstilbud for de som kanskje har lyst til å begynne med et instrument i kulturskolen på et senere tidspunkt. Påmelding via kulturskolens hjemmeside, www.hammerfestkulturskole.no