Uke 33 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 20.08.2023

Vernepleier / Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 94 83 28 89

Søknadsfrist 21.08.2023

Kommunalsjef

Helse- og omsorg
Kontaktperson: kommunedirektør Elisabeth Paulsen, M 48 13 80 33

Pedagogisk konsulent barnehager

Oppvekst- og kultur
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 24.08.2023

Driftsbetjent

Hammerfest kommune
Kontaktperson: virksomhetsleder Reidar Næss, M 46 86 12 76

Søknadsfrist 27.08.2023

Fagansvarlig

Teknisk drift og eiendom
Kontaktperson: kommunalsjef teknisk drift og eiendom Håvard Hargaut-Jensen, M 97 57 45 98

Helsefagarbeider og assistent

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 90 54 00 34

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Vernepleier / Miljøterapeut

Stormtunet omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

Økonomi- og regnskapskonsulenter

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: Luis Alejandro Vargas Moleres, M 94 47 28 72

Søknadsfrist 03.09.2023

Helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere

Intermediærenhet, Saragammen og Forsøl
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Merete Jensen, T 78 40 23 75 eller avdelingsleder Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30

Helsesykepleier, 2 stillinger

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: Heidi Dahl, T 78 40 23 16/ M 91 76 11 35

Systemadministrator

Service- og dokumentsenteret
Kontaktperson: virksomhetsleder service- og dokumentsenter Marianne Lager, T 78 40 25 25/ M 91 30 56 13

Virksomhetsleder

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 10.09.2023

Barnehagelærer

Tyven barnehage
Kontaktperson: styrer Torunn Sjursen Wold, M 91 72 65 93

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09 / M 97 62 55 58

Senterleder og formidler/pedagog

Verdensarvsenter for Struves meridianbue
Kontaktperson: fagansvarlig Grethe Johannessen, M 98 10 98 37/ kommunalsjef Arve Solvi Paulsen, M 97 62 55 58

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13 eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Skolestart Hammerfestskolen 21.08.2023

Fuglenes skole, Baksalen skole og Reindalen skole:

1. trinn møter kl. 08:30

2. – 7. trinn møter kl. 08:15

Forsøl skole:

1. trinn møter kl. 09:00

2. – 10. trinn møter kl. 08:20

Breilia skole:

Alle møter kl. 09:30 – 12:00 (skolebusser fra Måneveien kl. 09:05, fra Breilia kl. 12:10)

Kvalsund skole, Akkarfjord skole og Kokelv skole:

Alle elever møter kl. 08:30

Fjordtun skole:

1. trinn møter kl. 09:00

2. – 10. trinn møter kl. 08:15

Felles for alle:

Skoledagen varer fram til kl. 12:30. SFO har vanlig åpningstid (1. trinn har SFO fra kl. 12:30). Hammerfestskolen ønsker alle velkommen til et nytt skoleår!

Arctic Race

Fredag 18. august har sykkelrittet Arctic Race of Norway målgang i Hammerfest. Det blir full sykkelfest i byen den dagen og mange gater blir stengt.

Bor du på Høyden, kan du ikke komme deg ut med bil i perioden 08 – 20. Hvis du kan gå eller sykle til jobb, er det en god ide å gjøre det på fredag!

Du finner mer informasjon om programmet for hele sykkelfesten, stengte veier og parkeringsrestriksjoner på nettsidene våre:

https://hammerfest.kommune.no/ArcticRace2023/

Åpen dag

Kulturskolen inviterer til åpen dag lørdag 26. august. Følg med på vår facebookside og hjemmeside for nærmere informasjon.