Uke 34 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 20.08.2020

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Søknadsfrist 23.08.2020

Barnevernskonsulent

Måsøy kommune
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård, M 948 98 505/ daglig leder Lena M. Thomassen, M 979 66 720

Sykehjemslege

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, M 402 45 005/ sykehjemslege Geir Clausen, M 909 13 760

Virksomhetsleder

Bolig og eiendom
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef Gunnar Lillebo, M 951 89 027/ 926 60 492

Virksomhetsleder

Vei og verksted
Kontaktperson: assisterende rådmann/ kommunalsjef Gunnar Lillebo, M 951 89 027/ 926 60 492

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere og vernepleiere

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven (MAU) har møte mandag 24.08.20 kl. 12:00, kommunestyresalen. Møtet er åpent for publikum.
  • Klagenemnda har møte mandag 24.08.20 kl. 09:00, kommunestyresalen. Møtet er unntatt offentlighet.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

NAV Hammerfest åpningstider sommer 2020


I perioden 29. juni til og med 21.august har NAV åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00. NAV har døgn-åpne digitale tjenester på nav.no og Ditt NAV. Vi har åpent for avtalte samtaler mellom kl. 09:00 og 15:00. Trenger du å kontakt sosialtjenesten kan du ringe M 484 05 784 mellom kl. 10:00 og 14:00.

Oppstart skole og SFO skoleåret 2020/2021


Hammerfestskolen starter nytt skoleår torsdag 20.8.20

1. trinn og 8. trinn: 09.00

2.-10. trinn.               08.15

Kvalsund skole: Alle elever møter 08.30-14.10

Skoledagen varer fram til 12.30. SFO har vanlig åpningstid. SFO har åpent for 2.-10.trinn fra 19.8.20

Hammerfestskolen ønsker alle velkommen til et nytt skoleår.

Leie av idrettshaller 2020/2021


Søknadsfrist: 30.08.20

Alle som ønsker faste treninger i kommunens idrettshaller, basseng, gymsaler osv. må søke på treningstid for vinteren 2020/2021. Vi ber om at det ikke søkes flere timer enn det er behov for. Ubenyttede timer vil bli fakturert. Dette gjelder også timer tildelt barnegrupper. For leie av bassengene er det krav om badevakt. I søknaden må det framgå hvem denne er.

Spørsmål og søknader rettes til utleieansvarlig Vidar Johansen, M 915 38 607/ vidar.johansen@hammerfest.kommune.no

Høsten på AKS

AKS jobber for å være en trygg møteplass for våre ansatte, publikum og gjestende artister. Vi har derfor strenge regler iht. renhold og smittevern. Vi har programmert høsten som normalt, men tar smittevern på alvor. Derfor selges færre billetter til høstens arrangementer enn hva antall seter skulle tilsi. Billettene selges også unummererte slik at vi kan imøtekomme gjeldende smittevernregler.

Høstprogrammet blir trykt opp og sendt ut til alle husstandene i kommunen i begynnelsen av september. Allerede nå ligger de fleste arrangementene ute for salg på www.aks.no.

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.