Uke 34 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 29.08.21

Vernepleier/ miljøterapeut

Stormtunet 2 - omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Søknadsfrist 05.09.21

Pleiemedarbeider

Kirkeparken, dagavdeling Håja og Hjelmen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Søknadsfrist 05.09.21

Helsefagarbeider

Kirkeparken, dagavdeling Håja og Hjelmen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Klubbarbeidere

Ungdomstjenesten - Kokelv, Kvalsund og Hammerfest
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Miljøterapeuter

Avlastningen
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Søknadsfrist 12.09.21

Avdelingsleder

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Gjertrud Veum Gamst, M 911 52 919

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

 • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 30.08.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.08.21 kl.14:00 i kommunestyresalen.
 • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 31.08.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Eldrerådet har møte 31.08.21 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
 • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 01.09.21 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Ungdomsrådet har møte 01.09.21 kl. 10:30 på Bootleg ungdomsklubb.
 • Administrasjonsutvalget har møte 02.08.21 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
 • Formannskapet har møte 02.09.21 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum. 

Stortings- og sametingsvalg: Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme i perioden 10. august – 10. september. Husk legitimasjon og valgkort.

Åpningstider:

 • Servicekontorene Hammerfest rådhus og Kvalsund kommunehus (10. august – 10. september): kl. 8 – 15 (mandag – fredag)
 • Nissensenteret, Sjøgata 6 (30. august – 10. september): kl. 11 – 17 (18) mandag – fredag. Lørdag 4. september kl. 11 - 16.
 • Bohus/ Rema 1000 Verkstedveien 27, Fuglenes: Lørdag 4. september kl. 11 – 16.

Mer info om valg på hammerfest.kommune.no/valg

Åpningstider teststasjon covid-19

Mandager – fredager kl. 12 – 14, Parkgata 24. Du kan bestille time på helsenorge.no eller møte til drop-in. Husk legitimasjon.

Vaksinering covid-19 drop-in

Torsdag 26. august kl. 9 – 14:30, Flerbrukshallen, Seilmakerveien 2. Du behøver ikke bestille time ettersom det er drop-in. Husk legitimasjon. Hvis du er syk skal du ikke møte. Spørsmål om din vaksinetime eller avlysning av bestilte timer kan sendes på SMS med ditt navn og fødselsdato til 413 71 958.

Pårørendeskole

Påmeldingsfrist 10. september

Er du pårørende til noen med demenssykdom? Hukommelsesteamet starter ny pårørendeskole september’21.

På forelesningene får du treffe fagpersoner med kompetanse på området og andre pårørende i samme situasjon. For nærmere opplysninger og påmelding: 

Demenskoordinator Wenche Kosowski/ ergoterapeut Elin D. W. Johannessen

M 992 18 921 – hukommelsesteamet@hammerfest.kommune.no

AKS har programmert et stort og variert kulturprogram for høsten. Programmet skal være sendt ut i postkassene, men om du ikke har mottatt det kan du komme innom AKS, Servicekontoret eller biblioteket for et eksemplar.

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.

Ledige plasser i kulturskole

Kulturskolen har fortsatt ledige plasser. Kanskje du vil spille gitar, slagverk, piano, fiolin, messinginstrument, treblåseinstrument, synge, male eller danse?
Da kan du søke plass hos oss på www.hammerfestkulturskole.no
Vi har tilbud for de mellom 3-100 år.