Uke 34 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 28.08.22

Assistent

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Driftsingeniør

Byggdrift og vedlikehold
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Fagarbeider

Byggdrift og vedlikehold
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Helsefagarbeidere

Utsikten bosenter
Kontaktperson: avdelingsleder Anniken Mansika, M 908 50 074

Helsesykepleier

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Marita Sletten, M 917 19 222

Lærer

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Maskinfører

Vei og verksted
Kontaktperson: virksomhetsleder Bård Sjøgren, M 911 68 107

Sykepleier (nattstilling)

Utsikten bosenter
Kontaktperson: avdelingsleder Anniken Mansika, M 908 50 074

Sykepleier/vernepleier

Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Anniken Mansika, M 908 50 074

Søknadsfrist 31.08.22

Sekretær

Kvalsund skole
Kontaktperson: nestleder oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414

Søknadsfrist 04.09.22

Avdelingsleder

Hjemmetjenesten, sone 3
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Byggesaksbehandler

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: bygningssjef Sigmund J. Andersen, T 78 40 25 98/ M 950 55 776

Helsefagarbeidere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Miljøveiledere

Baksalen skole
Kontaktperson: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Sosialpedagogisk ansvarlig/lærer

Baksalen skole
Kontaktperson: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Sykepleiere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: avdelingsleder Sandra Krüger, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Virksomhetsleder

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Søknadsfrist 25.09.22

Kulturskolelærere i piano, treblåse- og messinginstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075/ eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 29.08.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 29.08.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 30.08.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte tirsdag 30.08.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte onsdag 31.08.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte onsdag 31.08.22 kl. 10:15 i kommunestyresalen, Kvalsund kommunehus.
  • Møtet i administrasjonsutvalget er avlyst!
  • Formannskapet har møte torsdag 01.09.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Koronavaksinering

Vi tilbyr ny oppfriskningsdose (dose 4) for alle 75 år og oppover torsdag 25. august kl. 09:00 – 19:00 på vaksinesenteret i Salsgata (inngang fra Mellomgata). Du kan bestille time på www.helsenorge.no, eller møte opp på drop-in. 

Apotek 1 overtar all ordinær koronavaksinering fra 18. august. Man bestiller selv time på www.helseboka.no eller ved å ta direkte kontakt med apoteket, T 78 40 74 60.