Uke 34 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 24.08.2023

Driftsbetjent

Hammerfest kommune
Kontaktperson: virksomhetsleder Reidar Næss, M 46 86 12 76

Søknadsfrist 27.08.2023

Fagansvarlig

Teknisk drift og eiendom
Kontaktperson: kommunalsjef teknisk drift og eiendom Håvard Hargaut-Jensen, M 97 57 45 98

Helsefagarbeider og assistent

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 90 54 00 34

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Vernepleier / Miljøterapeut

Stormtunet omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 91 37 18 29

Økonomi- og regnskapskonsulenter

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: Luis Alejandro Vargas Moleres, M 94 47 28 72

Søknadsfrist 03.09.2023

Helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere

Intermediærenhet, Saragammen og Forsøl
Kontaktperson: virksomhetsleder Linda Merete Jensen, T 78 40 23 75 eller avdelingsleder Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30

Helsesykepleier, 2 stillinger

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: Heidi Dahl, T 78 40 23 16/ M 91 76 11 35

Maskinfører

Vei og verksted
Kontaktperson: virksomhetsleder Bård Sjøgren, M 91 16 81 07

Systemadministrator

Service- og dokumentsenteret
Kontaktperson: virksomhetsleder service- og dokumentsenter Marianne Lager, T 78 40 25 25/ M 91 30 56 13

Virksomhetsleder

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef oppvekst og kultur Arve Paulsen, T 78 40 25 09/ M 97 62 55 58

Søknadsfrist 10.09.2023

Barnehagelærer

Tyven barnehage
Kontaktperson: styrer Torunn Sjursen Wold, M 91 72 65 93

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09 / M 97 62 55 58

Senterleder og formidler/pedagog

Verdensarvsenter for Struves meridianbue
Kontaktperson: fagansvarlig Grethe Johannessen, M 98 10 98 37/ kommunalsjef Arve Solvi Paulsen, M 97 62 55 58

Søknadsfrist 12.09.2023

Vernepleiere/Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07

Pleiemedarbeider - Nattstilling

Avlastningsboligen for unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07

Søknadsfrist 17.09.2023

Kommunepsykolog

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Solvi Paulsen, T 78 40 25 09 / M 97 62 55 58

Søknadsfrist 10.10.2023

Vernepleier/Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 94 83 28 89

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13 eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møte

  • Formannskapet har møte 24.08.23 kl.10:00. Møtet gjennomføres på Teams. Media eller andre interesserte, som ønsker å følge møtet kan kontakte konsulent på mail: elin.vesterholm@hammerfest.kommune.no for å få link.
  • Møtet i klagenemnda er avlyst.

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside.