Uke 35 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 12.09.2020

Virksomhetsleder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 18.09.2020

Juridisk rådgiver

Rådmannens stab
Kontaktperson: assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, M 481 38 033

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere og vernepleiere

Sektor for helse og omsorg
Kontaktperson: fagansvarlig Gyri Krogh (t.o.m 17.07.20), M 942 87 488, kommunalsjef Stina Løkke (f.o.m 18.07.20), M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Formannskapet har ekstraordinært møte onsdag 02.09.20 kl. 08:30, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Turmarsj til Kjøttvikvarden

Søndag 06. september. Avgang fra kaia ved biblioteket kl. 8.

Sammen med Akkarfjord bygdelag arrangerer Hammerfest kommune tur til Kjøttvikvarden. Billetter koster 150,-/ 75,- (voksen/ barn og honnør) og inkluderer reise til Akkarfjord og middag i Akkarfjord. Retur med bygderuta kl. 16 samme dag kommer i tillegg. Påmelding på Servicekontoret med navn og telefonnummer. Bli med på en flott naturopplevelse!

Kurs i depresjonsmestring høsten 2020

Friskliv og mestring planlegger oppstart av kurs i depresjonsmestring september 2020. Kurset går over ti samlinger. De første åtte kurskveldene har varighet på ca. 2,5 timer. Dette er et lavterskeltilbud der du lærer om metoder og teknikker som kan bidra til endring i tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder eller forsterker nedstemthet og depresjon.

Kurset er utarbeidet for voksne (18+) som i perioder kjenner seg nedstemte eller har lett til moderat depresjon på en slik måte at det går utover livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn eller symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling eller irritabilitet.

Kurset koster kr.450,- og dekker kurs og kursmateriell. Alle må gjennom en forsamtale med kursholder før kursstart. Hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for deg i nåværende situasjon. For påmelding kan man gå via fastlege eller annen kontakt med helsevesenet, eller kontakte friskliv og mestring, T 78 40 23 80/ M 468 36 339/ friskliv@hammerfest.kommune.no.

Leie av idrettshaller 2020/2021

Søknadsfrist: 30.08.20

Alle som ønsker faste treninger i kommunens idrettshaller, basseng, gymsaler osv. må søke på treningstid for vinteren 2020/2021. Vi ber om at det ikke søkes flere timer enn det er behov for. Ubenyttede timer vil bli fakturert. Dette gjelder også timer tildelt barnegrupper. For leie av bassengene er det krav om badevakt. I søknaden må det framgå hvem denne er.

Spørsmål og søknader rettes til utleieansvarlig Vidar Johansen, M 915 38 607/ vidar.johansen@hammerfest.kommune.no

Folkemøter

Tema: kommuneplanens samfunnsdel og arealplan – hvordan mener du at Hammerfest kommune bør utvikle seg de neste 12 årene?

Akkarfjord grendehus: torsdag 27. august kl. 17:00 – 19:30

Hønseby grendehus: mandag 31. august kl. 17:30 – 20:00

Forsøl grendehus: mandag 7. september kl. 18:00 – 20:30

Kvalsund kommunehus: tirsdag 15. september kl. 18:00 – 20:30

Kokelv oppvekstsenter: onsdag 16. september kl. 17:00 – 19:30

Klikk for stort bilde

Høsten på AKS

2020 har vært et rart år, og denne høsten blir ikke som vi er vant til. Derfor er det viktig for AKS å tilby et avbrekk. Vi har programmert høsten som normalt med fantastiske musikere, dansere og skuespillere. Billettene ligger ute på www.aks.no og det vil komme program i din postkasse i neste uke

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.